بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام
دسته بندی حسابداری
فرمت فایل docx
حجم فایل 288 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 123

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده …………………………………. 1

فصل اول_ كلیات تحقیق :

مقدمه………………………………….. 2

بیان موضوع……………………………… 3

هدف و دلایل انتخاب……………………….. 4

اهمیت موضوع ……………………………. 5

فرضیه تحقیق ……………………………. 6

قلمرو تحقیق ……………………………. 8

متغیرهای تحقیق …………………………. 9

جمع آوری اطلاعات ……………………….. 11

تعاریف و اصطلاحات………………………. 12

فصل دوم _ مبانی نظری تحقیق :

مقدمه ………………………………… 14

بخش اول _ مفهوم سود و اجزای صورت سود و زیان . 18

عنوان صفحه

سود حسابداری ………………………….. 18

نظریات پیرامون سود …………………….. 19

سود تحققی و سود غیر تحققی ………………. 21

مفهوم سود در گزارشگری مالی ……………… 26

اهداف گزارشگری سود …………………….. 28

نقاط قوت سود حسابداری ………………….. 28

نقاط ضعف سود حسابداری ………………….. 29

نقش صورتهای مالی در تحقق هدفهای حسابداری …. 30

صورت سود و زیان ……………………….. 31

ماهیت درآمد …………………………… 31

اندازه گیری درآمد ……………………… 32

تحقق درآمد ……………………………. 35

مقاطع زمانی شناسایی درآمد ………………. 35

ماهیت هزینه …………………………… 37

اندازه گیری هزینه ……………………… 38

زمان وقوع هزینه ……………………….. 39

بخش دوم – مفهوم بازده سهام و انواع بازده سهام

بازده سرمایه گذاری …………………….. 41

عوامل مؤثر بر بازدهی …………………… 43

بازارهای اوراق بهادار ………………….. 45

كارایی بازار ………………………….. 45

سطوح كارایی بازار ……………………… 46

استفاده كنندگان از صورتهای مالی …………. 48

بخش سوم – تغییرات اجزای صورت سود و زیان با بازده سهام

سود بعنوان وسیله ای برای پیش بینی ……….. 49

بخش چهارم – مروری بر تحقیقات قبلی ………. 54

عنوان صفحه

فصل سوم – روش تحقیق

مقدمه ………………………………… 63

اهداف تحقیق …………………………… 63

روش تحقیق …………………………….. 64

فرضیه تحقیق …………………………… 66

جامعه آماری …………………………… 69

نمونه آماری …………………………… 69

متغیرهای تحقیق ………………………… 72

روش جمع آوری اطلاعات ……………………. 72

روش آزمون فرضیات ………………………. 73

محدودیتهای تحقیق ………………………. 75

فصل چهارم – تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه ………………………………… 76

روش تجزیه و تحلیل داده ها……………….. 76

فرضیه های تحقیق ……………………….. 77

نتایج آزمون فرضیه ……………………… 79

فصل پنجم – نتیجه گیری و پیشنهادات ………. 93

مقدمه ………………………………… 93

پیشنهادات تحقیق ……………………….. 94

سایر پیشنهادات 96

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.