بررسی شناخت رفتار درمانی

بررسی شناخت رفتار درمانی
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 214 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 169

بررسی شناخت رفتار درمانی

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی شناخت . رفتار درمانی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چکیده ………………………………. 1

فصل اول : کلیات ……………………… 4

مقدمه……………………………….. 5

بیان مسئله ………………………….. 8

فصل دوم : مباحث نظری………………….. 11

تاریخچه …………………………….. 12

شکل گیری و رشد رفتاری درمانی ………….. 20

کاربرد اولیه اصول رفتاری در زمینه بالینی .. 32

کاربرد فنون کنشگر : تحلیل کاربردی رفتاری… 40

تکنیکهای رفتار درمانی ………………… 48

خاستگاه رویکرد رفتاری ………………… 55

فنون سنتی رفتار درمانی ……………….. 60

ارزیابی رفتار درمانی …………………. 80

پیدایی شناخت درمانی ………………….. 95

رویکردهای شناختی نسبت به شخصیت ……….. 103

مفروضات کلی شناخت درمانی …………….. 106

تلفیق رویکردهای شناختی رفتاری ………… 120

ویژگی ها و مفروضه های رویکرد شناختی – رفتاری 125

درمان شناختی – رفتاری ……………….. 134

تکنیکهای رفتار درمان شناختی ………….. 143

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی …. 144

پژوهش در زمینه مداخله رفتاری – شناختی و دارویی 147

بنیاد علمی درمان رفتاری – شناختی ……… 149

اصول کلی در شیوه های درمانی شناختی – رفتاری 151

ارزشیابی شناختی – رفتاری …………….. 152

سنجش در ارزیابی و درمان شناختی – رفتاری .. 154

فصل سوم : بحث و نتیجه گیری …………… 155

پیش بینی روندها …………………….. 156

برایند بحث …………………………. 157

اصطلاحات مهم ………………………… 158

فهرست منابع

منابع فارسی ………………………… 165

منابع انگلیسی ………………………. 167

پیوست ……………………………… 169

مقاله انگلیسی (1)

ترجمه

مقاله انگلیسی (2)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *