بررسی عنصر بصری خط

بررسی عنصر بصری خط
دسته بندی تاریخ و ادبیات
فرمت فایل docx
حجم فایل 75 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 124

بررسی عنصر بصری خط

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی عنصر بصری خط

فهرست مطالب

عنوان صفحه

1)فصل اول:

منشاء خط

2)فصل دوم: دسته‌بندی خطوط

بخش اول – انواع خط:

الف) خط راست

1-عمودی

2-افقی

3-مورب

ب)خط خمیده

1-دایره

2-ماریچ

3-مواج

ج)خط شكسته

1-خط شكسته باز

2-خط شكسته بسته (الف) مثلث،ب)مربع)

بخش دوم – خطوط همگرا و واگرا

بخش سوم – خطوط تجسمی ملموس یامادی شده

بخش چهارم – ارزش خطی

بخش پنجم – چگونگی ایجاد تركیب هنری از خط

3)فصل سوم:

كلیاتی در مورد خط:

بخش اول – خط و خطای چشم

بخش دوم – خط و جهت

بخش سوم – خط و فضا

بخش چهارم – خط و زمان

بخش پنجم – متغیر بودن خط نسبت به زمان و مكان

بخش ششم – خط و رنگ و بررسی روابط آنها

الف-خط افقی و رنگ

ب-خط عمودی و رنگ

ج-خط مورب و رنگ

د-خط و گرما

بخش هفتم – ارزشهای شدت رنگ

بخش هشتم -چگونگی ایجاد سایه روشن به وسیله خط

بخش نهم -خط و فرم (سطح و حجم، سنگینی)

بخش دهم -خط و حجم در فضا

بخش یازدهم-خط در رابطه با نقطه و سطح (خط شكسته و نقطه، خط راست و نقطه)

بخش دوازدهم -خط در كادر

بخش سیزدهم -خط و بافت

بخش چهاردهم -نقش افت در تاثیر بصری خط

بخش پانزدهم-خط و ریتم

الف)ریتم در خطوط افقی و عمودی

ب)ریتم در خطوط منحنی

ج)در انواع خط

بخش شانزدهم -انواع ریتم

الف)تكرار یكنواخت

ب)تكرار متناوب

ج)تكرار تكاملی

د)تكرار موجی

بخش هفدهم – بررسی كنتراستهای خط

بخش هجدهم-خط و طبیعت

الف)خطهای دارای مسیر آزاد در طبیعت

ب) تفاوت در خطوط اندام موجودات

ج) تفاوت خط در معماری قدیم و جدید

4) فصل چهارم: روانشناسی خطوط

بخش اول – بررسی روانی خطوط

بخش دوم – تاثیر روانی خط در طبیعت

الف) خطوط شكسته

ب)‌ منحنی

ج) ‌مواج

د)مارپیچ

بخش سوم – اشاره‌ای به روانشناسی خطوط در آثار چند هنرمند

بخش چهارم – بررسی روانی خطوط چهره

5)فصل پنجم : بررسی خط در آثار هنرمند

بخش اول – ادگار دگا

بخش دوم – اگون شیله

بخش سوم – اسکار کوکوشکا

بخش چهارم – پیت موندریان

بخش پنجم – گوستاو کلیمت

بخش ششم- جاکمتی

بخش هفتم – پال كله

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.