بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل docx
حجم فایل 92 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

بررسی و مقایسه عزت نفس بین دانشجویان ورزشكار و غیر ورزشكار پسر و دختر

مطالعه و تحقیق در مورد ویژگی های شخصیتی در حقیقت قدیمیترین تحقیقات در روانشناسی ورزش است ، تحقیق در این زمینه از دهه 1950 تا 1970 روانشناسی ورزش را تحت نفوذ خود داشت و از آن به بعد نیز هم چنان از اهمیّت زیادی برخوردار است. (نوابی نژاد ، 1375)

از اهداف مهم تربیت بدنی و علوم ورزش كه یكی از شاخه های مهم تعلیم و تربیت محسوب می گردد.ریست بهتر انسان در راستای تقویت ابعاد وجودی خویش می باشد و در همین جهت كوشش می شود با به كارگیری روش های علمی از راه كشف قوانین علمی مربوط به جسم و روان به مؤثرترین روش رشد انسان دست یافته شود با توجه به تأثیرات متقابل جسم و روان ، وابستگی و ارتباط و اثر متقابل روانشناسی و تربیت بدنی امری اجتناب ناپذیر است.

اهمیت روانشناسی در حیطه تربیت بدنی تا آن حد است كه مربیان خود را نیازمند به حداقل اطلاعات پایه از آن می دانند.روانشناسان نیز پیوسته علاقه مند هستند كه نقش فعالیت های ورزشی را تغییر خصوصیات روانی بدانند و قصد دارند از طریق پژوهش های مختلف تأثیرات متقابل جسم و روان را كشف كنند.تأثیر فعالیت های ورزشی به خصوصیات روانی كه در تحقیق حاضر از جنبه «عزت نفس» می باشد ، برای كسانی كه در زمینه مسائل روانی كاری كنند و هدف نهاییشان كمك به رشد انسان و سلامت روانی اوست می تواند دارای اهمیت باشند.

بیان مسأله:

تربیت بدنی به عنوان بخش مهمی از تعلیم و تربیت رسالتی بزرگ در تكامل جسمانی و روانی و اجتماعی افراد داشته و اهداف آموزشی و تربیتی و اجتماعی را دنبال می كند و رشد فزآینده وگسترش دامنه اطّلاعات هم چنین دانش وتحقیقات دررشته تربیت بدنی با بكارگیری تكنیك های علمی موجب گردید ، روانشناسان ورزشی نیزبا تحقیق درمورد شخصیت به ابهامات وسؤالات موجود دراین زمینه پا سخ گویند.

اثری كه ورزش به عزت نفس افراد به عنوان یكی از مهمترین خصوصیات شخصیتی كه بسیار مورد توجه و تأكید دانشمندان شاخه های مختلف علم روانشناسی قرار گرفته است بسیار اساسی و مهم است.هم چنان كه یك مربی ورزشی نفس بهتر را مایه ترقی ورزشكار خود می داند.مشاوران و روانشناسان بالینی و روانشناسان عمومی نیز سعی دارند اهمیت ورزش را در افزایش عزت نفس و در نتیجه سلامت روانی را كشف كنند كه محققین آن را یكی از نتایج بد فصل عزت نفس قوی می دانند پیدا كنند.

« فصل اول» 6
مقدمه 7
بیان مسأله: 8
اهمیت و ضرورت تحقیق : 10
واژه های كلیدی: 11
تعریف عزت نفس: 11
تعریف عملیاتی : 12
تعریف عملیاتی : 13
هدف تحقیق : 13
فرضیه های پژوهش : 13
« فصل دوم » 14
تاریخچه – تعریف – نحوه شكل گیری عزت نفس – عوامل مؤثر در عزت نفس – شیوه درمان – نحوه ایجاد نغییر در عزت نفس 15
تاریخچه و اهمیت عزت نفس : 15
تعریف واژه ها و اصطلاحات : 17
چگونگی رشد و شكل گیری خودپنداره : 21
تقسیم بندی عزت نفس در كودكان و نوجوانان 31
راههای ایجاد تغییر در عزت نفس : 32
درمان كمبود اعتماد به نفس : 33
تعریف عملیاتی عزت نفس : 34
نحوه شكل گیری عزت نفس : 35
عوامل مؤثر در شكل گیری عزت نفس : 38
عزت نفس : ارزیابی خود 40
دیدگاههای فعلی در مورد عزت نفس: 41
عزت نفس به عنوان یك صفت شخصیتی : 41
اثرات موقعیتی بر عزت نفس : 41
صیانت نفس: 42
عزت نفس جمعیتی : 43
ابعاد كلی عزت نفس: 43
الف) بعد اجتماعی : 44
ب) بعد تحصیلی : 44
ج)بعد جسمی : 45
د)بعد خانوادگی : 45
ه) بعد کلی عزت نفس: 46
تصویر ظاهر خود و تصویر آرمانی : 46
سطوح خواسته و سطوح انتظار : 47
فیزیولوژی و عزت نفس: 49
حفظ و ثبات عزت نفس مثبت یا منفی: 50
کشف اسنادها در موقعیت های طبیعی : اثرات عزت نفس 52
عزت نفس از دیدگاه قرآن ، احادی و دانشمندان :. 53
تحقیقات داخلی در مورد عزت نفس : 57
نتایج: 59
«فصل سوم» 62
روش تحقیق : 62
جامعۀ آماری : 63
روش نمونه گیری : 63
روش جمع آوری اطلاعات : 63
متغیر مستقل و متغیر وابسته : 64
روش آماری : 64
هدفهای ویژه تحقیق : 65
«فصل چهارم» 66
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 66
«فصل پنجم» 84
بحث و نتیجه گیری 84
بحث و نتیجه گیری : 84
پیشنهادات 88
محدودیتها 89
منابع و ماخذ : 90

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.