قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران
دسته بندی حقوق
فرمت فایل docx
حجم فایل 192 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 71

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 4674

قتل و عوامل موثر بر قتل در حقوق ایران

فهرست مطالب

عنوان صفحه

چكیده ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ث

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

تعریف جرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….2

فصل اول :

كلیات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………………………..3

اشتباه در قتل …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 6.

فصل دوم :

مجازات شروع به قتل عمدی ……………………………………………………………………………………………………………….. 15

مجازات شروع به قتل عمدی توأم با ضرب و جرح مجنی علیه ……………………………………………………….. 18

فصل سوم :

قتل در حكم شبه عمد در قانون مجازات اسلامی …………………………………………………………………………………22

هدف , مبنا و عناصر قتل در حكم شبه عمد ………………………………………………………………………………………. 22

مقایسه قتل در حكم شبه عمده با سایر انواع قتل ……………………………………………………………………………… 28

فصل چهارم :

قتل از روی ترحم (اتانازی( ………………………………………………………………………………………………………………………… 31

فصل پنجم :

قتل غیر عمدی ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 33

فصل ششم :

قتل در فراش ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 38

فصل هفتم :

مجازات قتل در نتیجه تیر اندازی ………………………………………………………………………………………………………… 43

فصل هشتم :

تبیین جایگاه جرم قتل عمدی در حقوق و فقه ………………………………………………………………………………….. 49

فصل نهم :

قتل فرزند توسط مادر ………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

قتل فرزند توسط مادر در حقوِ خارجی ……………………………………………………………………………………………….. 58

قتل فرزند توسط مادر در حقوِق ایران …………………………………………………………………………………………………. 60

قتل فرزند توسط مادر در فقه شیعه …………………………………………………………………………………………………….. 63

ادله قصاص مادر برای قتل فرزند …………………………………………………………………………………………………………. 64

قتل فرزند توسط مادر از دیدگاه فقهای اهل سنت ……………………………………………………………………………… 65

نتیجه گیری ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

پاورقی و منابع ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 71

چکیده :

پژوهش حاضر با هدف بررسی و قتل و عوامل موثر بر قتل صورت گرفته است . كه قبل از شروع به موضوع قتل به تعریفی از جرم پرداخته ایم به خاطر اینكه قتل در جوامع بشری به عنوان جرم محسوب می شود و بعد از این موضوع در جهت بررسی پژوهش حاضر به صورت نه فصل مشخص درمورد قتل و مجازات های قتل انجام گرفته و نتیجه به دست آمده از تحلیل نه فصل تحقیق مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

تائید دیدگاه فعال است. دیدگاه شما ممکن است کمی طول بکشد تا ظاهر شود.