مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام در 42 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی اقتصاد
فرمت فایل doc
حجم فایل 27 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 42

مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی اصطلاحات اقتصادی از نظر اسلام در 42 صفحه ورد قابل ویرایش

واژة اصلاحات :

اصلاح در لغت عرب ضد افساد شمرده و اصلاح شی‌ء بعد از آن افساد آن را به اقامه و برپاداشتن آن معنا كرده‌اند. در فرهنگ‌نامه‌ سیاسی و اقتصادی و نیز در لغت‌نامة دهخدا، اصلاحات به مجموعة تغییرهایی گفته‌ می‌شود كه در جهت بهبود اوضاع اجتماعی، در چارچوب نظام تثبیت شده انجام می‌گیرد.

در قرآن كریم، واژة اصلاح و افساد و مشتقات این دو مكرر به كاررفته است. در اصطلاح قرآنی، اصطلاحات اجتماعی به كوشش برای تحقق آموزه‌ها و دستورهای اجتماعی اسلام اطلاق می‌شود و مصلح به كسی گفته می‌شود كه در راه تحقق شریعت الهی بكوشد؛ از این رو، پامبران در قرآن مصلح نامیده شده‌اند. در مقابل، مفسد به كسی گفته می‌شود كه از تحقق آموزه‌ها و احكام الهی جلوگیری كند. علامة طباطبایی در ذیل آیة 205 سورة بقره: و اذا تولی سعی فی الارض لیفسدفیها؛ «و چون برگردد (یا ریاستی یابد) بكوشد تا در زمین فساد كند» – كه درباره منافقان وارد شده – می‌نویسد:

مقصود از فساد، فساد در تشریع است؛ زیرا خداوند آن چه را در دین وجود دارد، برای اصلاح اعمال بندگان تشریع كرده است تا در نتیجه آن، اخلاق و ملكات نفوس آنان را اصلاح كند و به سبب آن، جان انسان و جامعة بشی اصلاح شود و انسان‌ها به سعادت در دنیا و آخرت دست یابند.

بر این اساس، اصطلاحات در قرآن نیز به معنای تغییر در جهت بهبود اوضاع اجتماعی است؛ با این تفاوت كه از دیدگاه قرآن، بهبود وقتی پدید می‌آید كه احكام خداوندا اجرا شود.

حضرت امیر (ع) نیز واژة اصلاح و مشتقاتش آن را در خطبه‌ها و كلمات خود مكرر به كاربرده و بیش‌تر به معنای لغوی آن را اراده كرده است؛ ولی در موار دی كه مقصود وی به اصلاحات اجتماعی ناظر بوده، كلمة اصلاحات را در همان مفهوم قرآنی‌اش به كار برده است. امام هدف از حكومت خود را چنین بیان می‌دارد:

بار خدایا! تو می‌دانی، آن چه از ما سرزد، نه برای همچشمی بود و نه رقابت در قدرت و نه خواستیم از این دنیا ناچیز چیزی افزون به چنگ آوریم؛ بلكه می‌خواستیم نشانه‌های دین تو را كه دگرگون شده بود، بازگردانیم و بلاد تو را اصلاح كنیم تا بندگن ستم دیده‌ات در امان مانند و آن تعطیل شده بود، جاری گردد.

حضرت، امنیت بندگان ستم دیده و برپا شدن حدود الهی را اثر بازگرداندن سنت‌های خداوند و اصلاح سرزمین‌های بیان كرده است. به طور مسلم، مقصود ازاصلاح در این سخن، اصلاح نظام اجتماعی حاكم بر سرزمین‌های مسلمانان با اجرای قرآن و سنت پیامبر است؛ زیرا چنین اصلاحی، چنان آثاری در پی‌ دارد و مقصود، اصلاح فیزیكی (عمران و آبادی) سرزمین‌ها نیست؛ لذا در كلام دیگری، هدف خود را از پذیرش حكومت، بر پاداشتن حدود الهی و تحقق شریعت اعلام كرده، می فرماید:

خدایا! تو می‌دانی كه من فرمانروایی و نشستن بركرسی پادشاهی و ریاست را اراده نكرده‌ام و آن چه اراده كرده‌ام فقط به پاداشتن حدود و تحقق شرع تو و قرار دادن امور در جای خود و رساندن حقوق به صاحبان‌ آن‌ها و حركت براساس روش پیامب رو راهنمایی گمراه به انوار هدایت تواست.

در بینش امام، جامعه هنگامی به اصلاح می‌رسد كه حق در آن برپا شود. این حقوق نیز به وسیلة خداوند متعال تعیین می‌شود. شریعت الهی احكا و قوانینی را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق‌ مذكور است. براین اساس، شریعت الهی احكام و قوانین را دربر دارد كه بیان‌گر حقوق مذكور است. براین اساس، می‌توان نتیجه گرفت كه از دیدگاه حضرت، جامعه وقتی اصلاح می‌شود كه شریعت الهی تحقق یابد. امیرمؤمنان (ع) می‌فرماید كه خداوند متعال برای مردم حقوقی را در برابر یكدیگر وضع‌كرده و بزرگ‌ترین حقوق، حق والی بر رعیت و حق رعیت بر والی است:

پس رعیت صلاح نپذیرد؛ الا والیان صلاح پذیرند و والیان به صلاح نیایند؛ مگر به راستی و درستی رعیت. زمانی كه رعیت حق خود را نسبت به والی بگزارد و والی نیز حق خود را نسبت به رعیت ادا نماید، حق در میان آن‌ها عزت می‌یابد و طرق واضح دین برپا می‌شود و نشانه‌های عدالت استقامت می‌یابد و سنت های پیامبر در مسیر خود افتد و اجرا گردد و در نیجه، روزگار اصلاح شود.

روشن است كه اصلاح روزگار، كنایه از اصلاح جامعه است؛ بنابراین، حضرت امیر (ع) برپا شدن حقوق را در جامعه، سبب اصلاح آن می‌شمارد؛ از این‌رو، می‌توان گفت از دید او اصلاحات به مفهوم اقامة حقوق در جامعه است. حضرت در كلام دیگری می‌فرماید:

فی حمل عبدالله علی احكام الله الحقوق و كل الرفق؛ «در واداشتن بندگان خداوند بر احكام الهی، استیفای حقوق و كمال لطف وجود دارد».

بر این اساس، از دیدگاه امام، اقامة شریعت الهی كه موجب استیفای حقوق است، اصلاحات نامیده می‌شود. یادآوری این نكته لازم است كه پیامبر در طول زندگی و حكوت خود در مدینه، احكام و آموزه‌های اجتماعی اسلامی را بیان واغلب آن‌ها را اجرا كرد. پس از وفات وی تا وقتی امام علی(ع) حكومت را عهده‌دار شد، مردم و جامعة اسلامی به تدریجی از اسلام فاصله گرفتند و بدعت‌ها، احیای سنت‌ها و اصلاح انحرافات بود. این، در حقیقت اصلاح بعد از افساد است كه در لغت عرب به آن «اقامه» می‌‌گویند؛ بنابراین، با توجه به بدعت‌هایی كه تازمان حضرت علی (ع) در سنت حضرت رسول (ص) پدید آمده بود، و معنای خاصی كه از ما نیز درپی آن هستیم، می‌توان گفت: مقصود امیرمؤمنان (ع) از اصلاحات، حذف بدعت‌های و احیای دوبارة سنت‌های پیامبر است. در مقالة حاضر ، این مفهوم از اصلاحات از دیدگاه امام مد نظر است كه با مفهوم اصلاحات در قرآن و نیز معنای لغوی «اقامه» هماهنگ است.
واژة اصلاحات اقتصادی:

امروزه واژة اصلاحات اقتصادی در دومعنا به كار می‌رود: 1. مجموعة اقدام‌هایی كه برای آزاد‌سازی اقتصاد و خصوص سازی و كم كردن دامنة دخالت‌های دولت در اقتصاد صورت می‌پذیرد؛ 2. مجموعة اقدام‌هایی كه برای رفع مشكلات اقتصادی چون تورم، بیكاری، كمبود سرمایه‌گذاری و توزیع نابرابر درآمد و مانند آن انجام می‌شود.

همان گونه كه پیش‌تر گفتیم، حضرت امیر (ع) واژة اصلاحات اقتصادی را به كار نبرده است؛ ولی براساس آن‌چه دربارة اصلاحات از دیگاه وی بیان كردیم، می‌توان گفت: اصلاحات اقتصادی از دیدگاه امام، به معنای احیای دوبارة آموزهای اسلام و مبارزه با بدعت‌‌ها و انحراف‌ها و حوزة اقتصاد است. اصلاحات اقتصادی و مفهوم پیشین با اصلاحات اقتصادی در عصر ما رابطه‌ای تنگاتنگ و در عین حال پنهان دارد؛ از این رو، نیازمند توضیح است. اصلاحات اقتصادی به مفهوم «مجموعة اقدام‌ها برای بهبود اوضاع اقتصادی و رفع مشكلات چون تورم، بیكاری ناعادلانة ثروت و درآمد»، با اصلاحات اقتصادی به مفهوم «احیای دوبارة آموزه‌ها و دستورهای اسلام در حوزة اقتصاد» به یك شرط مترادف می‌شوند و آن شرط، این است كه باوركنیم عمل به دستورهای اسلام، در همة عرصه‌ها از جمله در حوزة اقتصاد، سبب حل مشكلات جامعه می‌شود و این مطلبی است كه حضرت در ابتدای نامة خود به مالك اشتر به‌ آن تصریح فرموده است:
اصلاحات علوی
الف. موعظه و برحذر داشتن مردم از خلاف

امیر مؤمنان (ع) برای برخورد با انحراف‌های مزبور و اصلاح آن‌ها ذیل را انجام داد:

الف. در خطبه‌ها و سخنان فراوانی، مردم را به رعایت احكام و قوانین الهی، انفاق مال، دستگیری از فقیران، پرهیز از انباشت مال و رباخواری دعوت كرده‌ است. برای نمونه، بخش هایی از سخنان حضرت را نقل می‌كنیم:

خداوند با دلایل واضح خود برای شما جای عذر باقی نگذاشته و حجت را بر شما تمام كرده است و برایتان بیان فرموده كه چه كارهایی را خوش دارد و چه كارهایی را خوش ندارد تا از آن‌چه خوش دارد، پیروی نكنید و از آن‌چه ناخوش دارد، اعراض نمایید …

بدانید كه بندگان خدا كه مؤمن حلال می‌شمارد در این سال، چیزی را كه در نخستین سال حلال می‌شمرد و حرام می‌داند در این سال، چیزی راكه در نخستین سال حرام می‌دانست. بدعت‌هایی كه مردم در دین نهاده‌اند، حرامی را برشما حلال نمی‌كند؛ بلكه حلال همان است كه خدا حلال كرده و حرام همان است كه خدا حرام كرده.

اطاعت از خدای تعالی را به مثابة جامة زیرین خود سازید، نه جامة رویین؛ بلكه درون جان خود جای دهید. نه تنها جامة زیرین كه در درون قلب خود برید.

از دام شیطان حذر كنید و از گودال های سهمناك دشمنی دوری گزینید. لقمه‌های حرام را به شكم‌های خود داخل نكنید؛ زیرا آنان كه نافرمانی را برشما حرام كرده و راه فرمانبرداری را برایتان هموار ساخته، شما را می‌بیند.

افزون بر این، امام علی (ع) در سخنان فراوانی، مردم را از مالی كه از راه حرام به دست می‌آید برحذر داشته است: «پاك ترین مال‌ها مالی است كه از راه حلال به دست می‌آید» و به حفظ شكم از لقمة حرام دستور داده و نیز از ربا نهی كرده، می‌فرمود: «گیرنده ربا، دهندة آن نویسندة معاملة ربوی و شاهد بر آن، (در ارتكاب این حرام) یكسانند»

امام همواره مردم را به انفاق مال دعوت می‌كرد:

كسی كه خدا به او مالی ارزانی داشته، باید كه به خویشاوندان برساند و مهمانی های نیكو دهد و اسیران و گرفتاران را از بند برهاند و به فقیران و وامداران چیزی اعطا كند و باید دست یابی به ثواب، بر حقوقی كه برعهده دارد و سختی‌ها، شكیبای ورزد.

حضرت، مردم را از انباشت مال از راه حرام برحذر داشته، ثروت اندوزی را زشت می‌شمرد:

ای فرزند آدم! هرچه بیش از روزی هر روزت كسب كنی، خزانه‌دار آن برای دیگری هستی.

ای مردم! ازخد بترسید. چه بسا آرزوندی كه به آرزویش نرسد و چه بسا كسی كه بنایی آورد و در آن زیستن نتواند كرد و چه بسا گردآورنده‌ای كه بگذارد و بگذرد. شاید آن را به ناروا گردآورده است یا حق كسی است كه آن را به او نداده یا از حرام به دستش آورده و گناهش به گردن او است و بارش بر دوش او است.

ب. ارائه الگوی عملی به مردم

حضرت امیر(ع) در جایگاه امامت و رهبری جامعه قرار داشت و دارای شخصیت مذهبی و سیاسی در جامعه بود. مردم نیز به او اقتدا می‌كردند و از رفتار او الگو می‌گرفتند؛ از این رو، با رفتار خود، الگوی مطلوب اسلامی را به نمایش گذاشته، از مردم می‌خواست تا در جهت این الگوی مطلوب حركت كنند؛ گرچه هرگز نمی‌توانند درتس مثل او باشند.[1] كم مصرف كردن، كوشش بی‌وقفه در تولدی و بذل درآمد آن در راه خدا، سه ویژگی بارز این الگوی رفتاری بود. حضرت درباة طعام و لباس خود به عثمان بن‌حنیف می‌فرماید: اینك امام شما از همة دنیایش به پیراهنی و ازاری و از همة طعام‌هایش به دو قرص نان اكتفا كرده است؛ البته شما را یارای آن نیست كه چنین كنید؛

ولی مرا به پارسایی و مجاهدت و پاكدامنی و درستی خویش یاری دهید. به خدا سوگند! از دنیای شما پارة زری نیندوخته‌ام و از همة غنایم آن، مالی ذخیره نكرده‌ام و به جای این جامه كه اینك كهنه شده است، جامه ای دیگر آماده نساخته ام.[2]

ج. نظارت بر بازار و مجازات متخلفان

امام علی (ع) برای آن كه مردم در معاملات خود احكام خدا را رعایت كنند، شخاَ به بازار رفته. مردم را به رعایت تقوا در معاملات امر می فرمود بر اجرای احكام خدا نظارت می كرد و در صورتی كه كسی سرپیچی می نمود، او را تازیانه تنبیه می كرد. امام باقر (ع) در این باره می فرماید:

امیر مؤمنان (ع) هر روز صبح زود در كوفه حركت می كرد و بازار به بازار می گشت و همراه او تازیانه ای بر دوشش بود كه دو لبه داشت و «السبیبه» نامیده می شد. وی در برابر اهل هر بازاری ایستاده، ندا می كرد: ای گروه تاجران! از خدای غزیز و بزرگ بترسید. وقتی اهل آن بازار صدای حضرت را می شنیدند، هرچه در دست داشتند، رهاكرده، گوش‌ها را تیز می‌نمودند و با قلب‌هایشان به سخنان او گوش می‌دادند؛ سپس می‌فرمودند: در طلب خیرپیشی گیرید و با آسان گرفتن (بربندگان خدا) تبرك جویید و به خریداران نزدیك شوید و خود را به بردباری زینت دهید. از سوگند بپرهیزید و از دروغ گفتن دروی جویید و ظلم نكنید و با مظلومان انصاف داشته باشید. به ربا نزدیك نشوید. حق كیل و وزن را ادا كنید (= كم نفروشید) و اجناس مردم را كم‌تر از آن‌چه هست، برندارید و در زمین فساد نكنید. حضرت علی (ع) در همة بازارها می‌گردید؛ سپس برمی‌گشت و برای رسیدگی به امور مردم جلوس می‌فرمودند.

حضرت بر قیمت‌ها نیز نظارت داشت و كسی را كه كم فروشی یا در جامعه غش می‌كرد، تازیانه می زد و ندا سر می‌داد: هر كس انواع ماهی بدون فلس را بفروشد، او را با این تازیانه خواهم زد. وی با احتكار كالاهای مورد نیاز مردم نیز به شدت مبارزه می‌كرد. از برخی نقل‌های تاریخی استفاده می‌شود كه در زمان حضرت، احتكار كالا امری فراگیر شده بود. شیخ صدوق نقل كرده است: نهی امیرالمؤمنین (ع) عن الحكره فی الامصار؛ «علی (ع) از احتكار در شهرها نهی فرمودند.»

شیوع انحراف مزبور از عمومیت فرمان حض ت در این حدیث استفاده می‌شود. او به كارگزاران خود مانند رفاعه و مالك اشتر سفارش می كند كه از احتكار نهی و محتكر را مجازات كنند. احتكار از دنیاگرایی و سودپرستی سرچشمه می‌گیرد و یكی از آثار انحراف در بینش‌ها است و كمیابی كالاهای مورد نیاز مردم و افزایش قیمت‌ها را در پی دارد و چون مانعی بر سر راه تحقق عدالت اقتصادی به شمار می‌رود، حضرت با آن به شدت برخورد می‌كرد.

انحراف در رفتار خلفا و كارگزاران

پس از پیامبر از سیر اصلی و الهی خود خارج شد و سه انحراف عمده در رفتار خلفا و كارگزاران حكومت رخ داد كه تشدید فقر و نابرابری در جامعه را پدید آورد. بیش‌تر تحلیل‌گران تاریخ دوران خلفا، این انحراف ها را علت اصلی قیام مردم و قتل عثمان بر شمرده‌اند. انحراف‌های مزبور عبارتند از:

الف. حكومت دنیا پرستان بین المال؛

ب. توزیع ناعادلانه بیت المال؛

ج. نگهداری بیت المال تا پایان سال.

در این نوشتار، آثار اقتصادی انحراف‌ها مزبور را به تناسب موضوع بررسی كنیم و از آثار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دو چشم می‌پوشیم.

الف. حكومت دنیا پرستان و توزیع ناعادلانه مناصب

این انحراف در زمان عثمان به اوج خود می‌رسید. عثمان بر خلاف خلفای پیشین، در ظاهر نیز زهد را رعایت نمی‌نمود، و در دنیاپرستی تقیه نمی‌كرد. حضرت امیر (ع) دربارة عثمان تعبیرهایی دارد كه شاهد خوبی بر ای مدعا است:

آن‌گاه «سومی» برخاست؛ در حال كه از پرخوراگی، باد به پهلو افكنده بود و چونان ستوری كه همی جز خوردن در اصطبل نداشت.

او دربارة سیرة حكومتی عثمان فرمود: «او به استبداد و خوكامگی فرمان می راند و استبداد و خودكامگی‌اش سبب تباهی كارها شد.» طبری از عبدالله بن‌عامر نقل می‌كند:

در ماه رمضان با عثمان افطار می‌كردم. برای ما غذایی بهترو لطیف‌تر از غذای عمر آوردند. برسفرة‌ عثمان هرشب آرد سفید و خوب گوشت بزغاله مشاهده كردم و هزگز عمر را ندیدم كه نان از آرد الك كرده یا گوشت گوسفند بخورد؛ مگر گوشت گوسفند پیر؛ لذا از عثمان دربارة این تفاوت پرسیدم. پاسخ داد: خدا عمر را بیامرزد. چه كسی طاقت دارد مثل او رفتار كند.

انساب الاشراف از سلیم ابی عامر نقل كرده است: «بردوش عبای پشمی سیاهی را دیدم كه صد دینار می‌ارزید.» افزون بر این عثمان، مناصب حكومتی را نیز به خویشاوندان خود و افرادی كه صلاحیتی برای این كار نداشتند، می‌سپرد و آن‌ها نیز از این منصب سوء استفاده می‌كردند؛ البته از گفت وگویی كه بین عثمان و امام علی (ع) نقل شده، استفاده می‌شود كه انتصاب افراد ناصالح در رأس امور حكومت در سرزمین‌ها، از زمان عمر آغاز ش؛ اما تفاوت در این بود كهد اگر كسی مرتكب خطایی می‌شد، عمر او را تنبیه و تبعید می‌كرد؛ ولی عثمان در مقابل خطاهای خویشاوندانش از خود رفق و مدارا نشان می‌داد؛ به همین دلیل، خویشاوندان عثمان، در زمان او برای سوء استفاده از مناصب خود مجال گسترده‌تری در اختیار داشتند. عثمان، حكم بن عاص و مروان بن حكم و حادث بن حكم را نیز خود خواند و ولید بن ابی معیط را بر كوفه و عبدالله بن ابی‌سرح را بر مصر، و معاویه بن ابی‌سفیان را بر شام و عبدالله بن عامر را بر بصره ولایت داد.

عثمان نمی‌خواست كسی او را پند دهد. خاصان اهل دروغ و نیرنگ را برگزید. هر یك از آن‌ها به قسمتی از زمین چسبیده بود و خراج آن را می‌خورد و اهل آن سرزمین را خوار می‌كرد.[3]

مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)

مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 23

مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت)

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی آزمایشگاه الكترونیك صنعتی (كاربرد الكترونیك قدرت) در 23 صفحه ورد قابل ویرایش

كاربرد الكترونیك قدرت

از سالها پیش ، نیاز به كنترل قدرت الكتریكی در سیستم های محرك موتورهای الكتریكی و كنترل كننده های صنعتی احساس می شد . این نیاز ، در ابتدا منجر به ظهور سیستم وارد – لئونارد شد كه از آن می توان ولتاژ dc متغیری برای كنترل محركهای موتورهای dc به دست آورد . الكترونیك قدرت ، انقلابی در مفهوم كنترل قدرت ، برای تبدیل قدرت و كنترل محركهای موتورهای الكتریكی ، به وجود آورده است .

الكترونیك قدرت تلفیقی از الكترونیك ، قدرت و كنترل است . در كنترل ، مشخصات حالت پایدار و دینامیك سیستم های حلقه بسته بررسی می شود . در قدرت ، تجهیزات ساكن و گردان قدرت جهت تولید ، انتقال و توزیع قدرت الكتریكی مورد مطالعه قرار می گیرد . الكترونیك درباره قطعات حالت جامد و مدارهای پردازش سیگنال ، جهت دستیابی به اهداف كنترل مورد نظر تحقیق و بررسی می كند . می توان الكترونیك قدرت را چنین تعریف كرد : كاربرد الكترونیك حالت جامد برای كنترل و تبدیل قدرت الكتریكی .ارتباط متقابل الكترونیك قدرت با الكترونیك ، قدرت و كنترل در شكل نشان داده شده است .

الكترونیك قدرت مبتنی بر قطع و وصل افزارهای نیمه هادی قدرت .با توسعه تكنولوژی نیمه هادی قدرت ، توانایی در كنترل قدرت و سرعت و وصل افزارهای قدرت به طور چشمگیری بهبود یافته است . پیشرفت تكنولوژی میكروپرسسور / میكروكامپیوتر تاثیر زیادی روی كنترل و ابداع روشهای كنترل برای قطعات نیمه هادی قدرت داشته است . تجهیزات الكترونیك قدرت مدرن از (1) نیمه هادیهای قدرت استفاده می كند كه می توان آنها را مانند ماهیچه در نظر گرفت ، و (2) از میكروالكترونیك بهره می جوید كه دارای قدرت و هوش مغز است .

الكترونیك قدرت ، جایگاه مهمی در تكنولوژی مدرن به خود اختصاص داده است و امروزه از ان در محصولات صنعتی با قدرت بالا مانند كنترل كننده های حرارت ،نور ، موتورها ، منابع تغذیه قدرت ، سیستم های محرك وسایل نقلیه و سیستم های ولتاژ بالا (فشار قوی) با جریان مستقیم استفاده می كنند . مشكل بتوان حد مرزی برای كاربرد الكترونیك قدرت تعین كرد ، بویژه باروند موجود در توسعه افزارهای قدرت و میكروپروسسورها ، حد نهایی الكترونیك قدرت نا مشخص است . جدول زیر بعضی از كاربردهای الكترونیك قدرت را نشان می دهد .

تاریخچه الكترونیك قدرت

تاریخچه الكترونیك قدرت با ارائه یكسو ساز قوس جیوه ای ، در سال 1900 شروع شد . سپس ، به تدریج یكسو ساز تانك فلزی ، یكسو ساز لامپ خلاء با شبكه قابل كنترل ، اینگنیترون ، فانوترون ، و تایراترون ارائه شدند . تا دهه پنجاه برای كنترل قدرت از این افزارها استفاده می شد .

اولین انقلاب در صنعت الكترونیك با اختراع ترانزیستور سیلیكونی در سال 1948 توسط باردین ، براتین ، و شاكلی ، درآزمایشگاه تلفن بل ، آ‎غاز شد . اغلب تكنولوژی های الكترونیك پشرفته امروزی مدیون این اختراع است . در طی سالها ، با رشد و تكامل نیمه هادیهای سیلیكونی ،‌میكروالكترونیك جدید به وجود آمد . پیشرفت غیر منتظره بعدی نیز ، در سال 1956 در آزمایشگاه بل به وقوع پیوست ، اختراع ترانزیستور تریگردار PNPN ، كه به تایریستور یا یكسوساز قابل كنترل سیلیكونی (SCR) معروف شد .

انقلاب دوم الكترونیك در سال 1958 با ساخت تایریستور تجاری توسط كمپانی جنرال الكتریك ، شروع شد . این آغاز عصر نوینی در الكترونیك قدرت بود . از آن زمان ، انواع مختلف افزارهای نیمه هادی قدرت و تكنیكهای گوناگون تبدیل قدرت ابداع شده است . انقلاب میكروالكترونیك توانایی پردازش انبوهی از اطلاعات را با سرعتی باورنكردنی به ما داده است . انقلاب الكترونیك قدرت ، امكان تغییر شكل و كنترل قدرتهای بالا رابا راندمان فزاینده ای فراهم ساخته است .

امروزه با پیوند الكترونیك قدرت ، ماهیچه ، با میكروالكترونیك ، مغز ، بسیاری از كاربردهای بالقوه الكترونیك قدرت ظهور می كند و این روند به طور مستمر ادامه خواهد یافت . در سی سال آینده الكترونیك قدرت انرژی الكتریكی را در هر نقطه از مسیر انتقال، بین تولید و مصرف ،‌تغییر شكل می دهد و به صورتی مناسبی تبدیل می كند . انقلاب الكترونیك قدرت از اواخردهه هشتاد و اوایل دهه نود تحرك تازه ای یافته است .

الكترونیك قدرت و محركهای الكتریكی چرخان

از سالهای 1950 به بعد تكاپوی شدیدی در توسعه ، تولید ، و كاربرد وسایل نیمه هادی وجود داشته است . امروزه بیش از 100 میلیون وسیله در هر سال تولید می شود و میزان رشد آن بیشتر از 10 میلیون وسیله در سال است . این تعداد به تنهایی مشخص كننده اهمیت نیمه هادیها در صنایع الكتریكی است .

كنترل بلوكهای بزرگ قدرت توسط نیمه هادیها از اوایل سال های 1960 شروع شد .بلوكهای بزرگ قدرت كه قبلاً به چندین كیلو وات اطلاق می شد ، امروزه متضمن چندین مگا وات است .

اینك تولید تعداد نیمه هادیهایی كه قادرند جریانی بیشتر از 5/7 آمپر از خود عبور دهند بالغ بر 5 میلیون در سال است كه ارزش كل انها در حدود 5/8 میلیون لیره استرلینك یا 20 میلیون دلار (و یا 5/1 میلیارد رسال ) است . نرخ رشد نیمه هادیهای قدرت كه به تیریستور موسومند به پای نرخ رشد ترانزیستور رسیده است .

عمده ترین جزء مدارهای الكترونیك قدرت تریستور است ، و آن یك نیمه هادی سریعاً راه گزین است كه كاركردش مدوله كردن قدرت سیسمتهای الكتریكی جریان مستقیم و جریان متناوب است . عناصر دیگر مورد استفاده در الكترونیك قدرت تمامی به منظور فرمان و محافظت تریستورها به كار گرفته می شوند . مدوله كردن قدرت بین 100 وات تا 100 مگا وات با روشن و خاموش كردن تریستور با ترتیب زمانی خاص امكان پذیر است .

خانواده تیریستور كه یك گروهی از وسایل چهار لایه سیلیكونی است ، مركب از دیود، تریود ، وتترود است . مهمترین كلید نیمه هادی قابل كنترل كه در كنترل قدرت به كار میرود یكسو كننده قابل كنترل سیلیكونی است ، كه یك كلید قدرت یك طرفه است ، و نیز تریاك كه به صورت یك كلید قدرت دو طرفه عمل كی كند.

كلیدهای فوق می توانند در عمل یكسو سازی ، عمل تبدیل جریان مستقیم به جریان متناوب و عمل تنظیم توان الكتریكی به كار گرفته شوند. جای تعجب نیست كه مردم از دیدن كلیدی به اندازه یك بند انگشت ولی با قابلیت تبادل قدرتی نزدیك به یك مگاوات برانگیخته شوند تیریستور این چنین كلید است . این كلید اصولاً یك ابزار دو حالتی (قطع و وصل) است ، لكن اگز از خروجی نسبت به زمان میانگین گرفته شود می تواند به طور خطی كنترل شود . لذابرای كنترل محركهای الكتریكی مفید است .

تیریستور به علت قابلیت ارائه یك آمپدانس بی نهایت یا صفر در دو سر خروجی خود یك عنصر ایده ال برای واگردانها (مبدلها) محسوب می شود . سیستم تیریستوری می توان یك منبع قدرت نا مناسب را به یك منبع تغذیه مناسب تبدیل كند . مثلاً ایجاد یك منبع تغذیه جریان مستقیم از یك منبع تغذیه جریان متناوب و یا به دست آوردن یك منبع تغذیه فركانس متغیر از یك منبع فركانس ثابت ،تنوع زیاد الكترونیك قدرت را نشان میدهد .

محركهای الكتریكی چرخان

یكی از مهمترین موارد استعمال الكترونیك قدرت كنترل محركهای الكتریكی است . البته زمینه های كاربرد مهم دیگری نیز زا قبیل واگردانی معمولی قدرت الكتریكی (مبدلهای جریان مستقیم به جریان متناوب و بالعكس ) ایجاد حرارت القایی (كوره های القایی) كنترل شدت نور (در لامپهای الكتریكی )و گوش به زنگ نگه داشتن منابع تغذیه یدكی وجود دارد .

ولتاژ پایانه (ورودی )(محركهای الكتریكی ) یكی از عمده ترین پارامترهای تنظیم كردنی است كه برای كنترل مشخصه های یك موتور، مورد استفاده قرار می گیرد . مهمترین مشخصه مورد كنترل در موتورهای الكتریكی سرعت است . قبل از اختراع تیریستور روشهای مرسوم برای تنظیم سرعت افزودن مقاومت به خط و یا استفاده ازدستگاههای موتور – ژنراتور بود . در این روشها موتورهای كموتاتوری مناسبتر و رضایتبخش تر بودند . گاهی نیز سیتم تغییر فركانس و یا تغییر قطب مورد استفاده قرار می گرفتند . همچنین زمانی یكسو كننده های جیوه ای و تقویت كننده های مغناطیسی در سیتهای كنترل جایگاهی پیدا كردند، اما اكنون به نظر می رسد كه فقط در موارد خاصی سیستمهای كنترل تیریستوری نتوانسته اند جایگزین روشهای كنترل قدیمی شوند .

تیریستورها برای كنترل محركهای الكتریكی ، از وسایل خانگی مثل مته برقی ، مخلوط كنها ، آسیابها و دستگاههای تهویه گرفته تا سیستمهایی با محركهای فركانس متغیر مورد استفاده در كارخانه های نساجی ، به قدرت 5 مگا وات و یادستگاههای كنترل شده با نیمه هادی برای تحریك توربو – آلترناتور ها در كارخانه های نورد فولاد به قدرتهای 50 مگاوات مورد استفاده قرار گرفته اند .

محركهای الكتریكی جریان مستقیم

موتور جریان مستقیم برغم اینكه جا به جا كن (كموتور ) دارد و از موتور جریان متناوب با موتور اسمی مشابه بزرگتر است ، ولی به علت اماكن وسیع كنترل سرعتش كه توسط كنترل ولتاژ ورودی آن صورت می گیرد ، رایجتر است . به این منظور منبع تغذیه به طور غیر پیوسته به نحو موثری توسط مدار تیرستوری قطع و وصل می شود. با تغییر نسبت زمان قطع به وصل منبع تغذیه می توان مقدار متوسط ولتاژ را در پایانه های (دو سر ورودی ) موتور تنظیم كرد . فركانس قطع و وصل با كلید زنی تیریستور به قدری سریع است كه موتور به جای ضربه های تكی با مقدار متوسط ولتاژ كار می كند .

در شكل زیر برای مدوله كردن مقدار متوسط ولتاژ مستقیم در پایانه های موتور چهار روش نشان داده شده است . در دو روش اول منبع تغذیه جریان متناوب است و این جریان توسط پل یكسو ساز قابل كنترل به جریان مستقیم تبدیل می شود. در روش كنترل سیكلی انتگرالی یك یا چند تا از نیم سیكلها درخروجی یكسو ساز در یك زمان حذف می شوند . این روش فقط در جریانهای متناوب فركانس بالا برای اجتناب از نوسان موتور در حوالی سرعت متوسطش مناسب است . در این روش ضریب قدرت بار الكتریكی مربوط به طرف a.c زیادی است .

رگولاتورهای كاهنده

در رگولاتورهای كاهنده متوسط ولتاژ خروجی Va كمتر از ولتاژ ورودی Vs است . بنابراین نام «كاهنده » بسیار مناسب است . این نوع رگولاتور كاربرد زیادی دارد واین رگولاتور مشابه برشگر كاهنده است . كار مدار را می توان به دو حالت تقسیم كرد . حالت 1 هنگامی آغاز می شود كه ترانزیستور Q1 و t=0 روشن شود . جریان ورودی كه در حال افزایش است از طریق سلف فیلتر C و مقاومت بار جاری می شود . حالت 2 وقتی شروع می شود كه ترانزیستور Q1 و t=t1 خاموش شود . دیود هرز گرد Dm در اثر انرژی ذخیره شده در سلف هدایت می كند و جریان سلف از طریق L,C بار دیود و Dm ادامه می یابد . جریان سلف تا هنگامی كه ترانزیستور Q1 دوباره در سیكل بعدی روشن شود افت می كند . بسته به فركانس سویچینگ سلف فیلتر و ظرفیت خازن جریان سلف می تواند ناپیوسته باشد .

رگولاتورهای كاهنده كه فقط به یك ترانزیستور احتیاج دارد ساده است و راندمان بالایی بیش از 90 %دارد یلف L di.dt جریان بار را محدود می كند . با وجود این چون جریان ورودی ناپیوسته است معمولاً فیلتری در ورودی مورد نیاز است . ولتاژ خروجی این رگولاتور دارای یك پلاریته و جریان آن نیز یك طرفه است . در ضمن به دلیل احتمال اتصال كوتاه شدن دو سر دیود نیاز به مدار محافظ است .

رگولاتورهای افزاینده

در رگولاتورهای افزاینده ولتاژ خروجی بزرگتر از ولتاژ ورودی است . بنابراین نام «افزاینده » برای ان انتخاب شده است . كار مدار را می توان به دو حالت تقسیم كرد . حالت 1 هنگامی آغاز می شود كه ترانزیستور M1 در t=0 روشن شود . جریان ورودی كه در حال افزایش است از طریق سلف L و ترانزیستور Q1 جاری می شود . حالت 2 وقتی شروع می شود كه ترانزیستور M1 در t=t1 خاموش شود . جریانی كه از ترانزیستور عبور می كرد حال از طریق L,C بار دیود Dm جاری می شود . جریان سلف تا هنگامی كه كه ترانزیستور M1 دوباره در سیكل بعدی روشن شود افت می كند . انرژی ذخیره شدهدر سلف L به بار منتقل می شود .

رگولاتور افزاینده بدون ترانسفورمر می تواند ولتاژ خروجی را افزایش دهد . این رگولاتور به علت استفاده از یك ترانزیستور راندمان بالایی دارد . جریان ورودی پیوسته است . ولی باید جریانی با پیك بالا از ترانزیستور قدرت عبور كند . ولتاژ خروجی نسبت به تغییرات دوره كار كرد K بسیار حساس است و این باعث مشكل بودن تثبیت رگولاتور می شود . متوسط جریان خروجی با ضریب (1-K) از متوسط جریان سلف كمتر است و مقدار موثر جریان عبوری از خازن فیلتر بسیارزیاد است . این امر باعث كاربرد فیلتر خازنی و سلفی بزرگتری نسبت به خازن و سلف رگولاتور كاهنده می شود .

مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران

مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی الکترونیک و مخابرات
فرمت فایل doc
حجم فایل 24 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 36

مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله بررسی آئین نامه آموزش صنایع الكترونیك ایران در 36 صفحه ورد قابل ویرایش

ماده 1- هدف: تدوین ضوابط و مقررات به منظور طی دوره‌های آموزشی بلند مدت و نحوة ارائه تسهیلات بر اساس ضوابط شركت صنایع الكترونیك ایران برای پرسنل تحت پوشش.

تبصره: كلیة پرسنل رسمی شركت صنایع الكترونیك ایران اعم از مشمولین قانون آجا، سپاه، وزارت دفاع و شركتهای تابع به صورت یكسان مشمول بهره‌مندی از مفاد این آیین نامه می‌باشند.

ماده 2- آموزش هر واحد ملزم به تشكیل شناسنامه آموزشی برای كلیه پرسنل تحت پوشش می‌باشد.

ماده 3- تعریف دوره‌های آموزشی بلند مدت: به دوره‌هایی اطلاق می‌شود كه پس از طی آن فرد موفق به اخذ مدرك رسمی یا معادل در مقاطع مختلف تحصیلی بر اساس مقطع تحصیلی مصوب وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی كشور و با دوره‌های داخلی صا همطراز با این مقاطع گردد.

بخش 1: تعاریف

ماده 4- تسهیلات تحصیلی: به كلیة خدماتی گفته می‌شود كه از سوی شركت به دانشجوی بورسیه، كارمند دانشجو و كارمند دانش‌آموز در زمینة امور آموزشی بلند مدت اعطاء می‌گردد و شامل موارد: بورس، انتساب، مأموریت تحصیلی، كمك هزینة تحصیلی، پرداخت شهریه، هزینة‌ نوشت افزار، وام تحصیلی و . . . خواهد بود.

مده 5- دانشجوی بورسیه: به افردی اطلاق می‌گردد كه در دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و آموزشكده فنی شیراز وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران مشغول به تحصیل بوده و فقط از كمك هزینه تحصیلی شركت استفاده نموده و مشمول بورس تحصیلی می‌گرددند. بدیهی است شریط و ضوابط مربوطه در زمان بورسیه شدن دانشجویان ملاك خواهد بود. و با تغییر ضوابط و شرایط مورد، عطف به ماسبق نخواهد شد.

ماده 6- كارمند دانشجو: به كارمند رسمی اطلاق می‌گردد كه در یك از دانشگاهها و یا مراكز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیل شركت برابر مقررات بهره‌مند باشد.

ماده 7- كارمند دانش‌آموز: به كارمند رسمی اطلاق می‌گردد كه در یكی از دانشگاهها و یا مراكز آموزش عالی مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات تحصیلی شركت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 7- كارمند دانش‌‌آموز : به كارمند رسمی اطلاق می‌گردد كه در یكی از مدارس و یا هنرستانها مشغول به تحصیل بوده و از تسهیلات شركت برابر مقرارت بهره‌مند باشد.

ماده 8- بورس تحصیلی: عبارتست از تسهیلات ویژه شركت صنایع الكترونیك ایران جهت جذب دانشجویان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و تأمین كادر مورد نیاز علمی شركت از طریق:

الف- پذیرش دانشجو در آموزشكده‌ها و مراكز آموزش عالی وابسته به شركت صنایع الكترونیك ایران و پرداخت كمك هزینه تحصیلی در زمان تحصیل (مانند آموزشكدة فنی شیراز).

ب- مصاحبه و انعقاد قرارداد با دانشجویان سایر دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پرداخت كمك هزینه تحصیلی در زمان تحصیل.

ج- قرار داد با دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و پذیرش دانشجو از كنكور سراسری سازمان سنجش آموزش كشور (مازاد بر سهمیه سالانه دانشگاه مرجع).

د- بورس تحصیلی خارج از كشور.

تبصره 1- مشمولین بند الف و ب صرفاً كمك هزینه تحصیلی بصورت ماهانه دریافت نموده و زمان تحصیل آنها جزء سنوات خدمتی محسوب نمی‌گردد و پس از اتمام تحصیلات در صورت كسب معدل مورد نظر به استخدام شركت در خواهند آمد و در غیر اینصورت كمك هزینه‌های آموزشی بطور كامل از آنان دریافت می‌‌گردد.

تبصره 2- ماده 9

تبصره: این تسهیلات به پرسنل اعطاء می‌گردد كه در دانشگاههای دولتی روزانه (خارج از محل جغرافیای خدمتی) در رشته های مورد نیاز پذیرفته شوند.

ماده 10- مأموریت تحصیلی: وضعیت پرسنلی است كه به صورت پاره وقت (روزانه و یا ساعتی) از خدمت منفك و جهت ادامه تحصیل به دانشگاه، مؤسسات آموزش عالی، مدارس و یا هنرستانهای مربوطه اعزام می گردند.

بخش 2: ضوابط اعطاء تسهیلات تحصیلی به كارمند دانشجو

ماده 11- لیست رشته‌های تحصیلی مورد نیاز شركت صنایع الكترونیك ایران در مقاطع تحصیلی (كاردانی، كارشناسی، كارشناسی ارشد و دكترا و . . . ) و تعداد تقریبی پرسنل مورد نیاز در خرداد ماه هر سال توسط معاونت اداری و معاونت طرح و برنامه از طریق معاونتها/ مدیریتهای آموزشی شركتهای تابعه تهیه و به منظور آگاهی پرسنل اعلام می‌گردد.

تبصره: مقاطع كارشناسی ارشد و دكترا تابع اخذ مجوز از مبادی ذیربط می‌باشند.

ماده 12- شركت كلیه پرسنل در آزمونهای ورودی پس از تكمیل و تأكید فرم مجوز شركت در آزمون امكان‌پذیر است و صدور هر گونه گواهی یا معرفی نامه جهت ثبت نام در آزمونهای وردی از سوی معاونتهای تابع شركت، منوط به تكمیل ارائه فرم «مجوز شركت در آزمون» فرم شماره (1) توسط پرسنل خواهند بود.

ماده 13- در صورت احراز شرایط، پرسنلی كه در یكی از رشته‌های تحصیلی مورد نیاز شركت با در نظر داشتن ماده 11 پذیرفته می‌شوند با تكمیل فرم مربوطه از تسهیلات تحصیلی بهره‌مند می‌گردند. (فرم شماره2)

ماده 14- در صورتیكه پرسنل بدون رعایت ضوابط و مقررات این آیین‌نامه موفق به اخذ مدرك در یكی از مقاطع تحصیلی شوند هیچگونه تعهدی در خصوص ارتقاء خدمتی و حقوقی برای شركت ایجاد نخواهند كرد.

بخش 1: حق التدریس و حق الزحمه سخنرانی

ماده 1- كلیات و تعاریف:

الف- مدرس: آموزش دهنده‌ای است كه برای تدریس بصورت نظری یا عملی انتخاب و با سه وضعیت خدمتی به استخدام در می‌آید: مدرسین موظف- مدرسین غیرموظف و مدرسین مدعو

الف-1- مدرسین موظف: آموزش‌دهندگانی هستند كه در استخدام شركتها و صنایع تابع شركت صنایع الكترونیك ایران می‌باشند و شغل مورد تصدی آنان در جداول سازمانی بعنوان مدرس سازمانی و یا عناوین شغلی مشابه منظور گردیده است.

الف- 2- مدرسین غیر موظف: آموزش دهندگانی هستند كه در استخدام شركتها و صنایع تابع شركت صنایع الكترونیك ایران باشند و برابر جداول سازمانی عهده‌دار تدریس نبوده ولی بر اساس نیاز ضمن انجام وظایف شغلی برای تدریس نیز انتخاب می‌گردند.

الف – 3- مدرسین مدعو: آموزش دهندگانی هستند كه در استخدام شركتها و صنایع تابعه شركت صنایع الكترونیك ایران نبوده و بدلیل نیاز و مقتضیات آموزش شركت، جهت تدریس دعوت می‌شوند.

ماده 2- ساعات تدریس مدرسین موظف برحسب مراكز آموزش و نوع دوره‌ها طبق جدول زیر می‌باشد.

آموزش ذیربط نگهداری می‌شود.

بخش 2: حق التألیف و حق الترجمه

ماده 13- بمنظور تشخیص لزوم تألیف یا ترجمه كتب و مدارك مورد نیاز شركت صنایع الكترونیك ایران با نظر معاونت/ مدیریت آموزش هیأتی 3 نفره مركب از: مدیریت/ معاونت سازمان، معاون یا مدیر آموزش، مترجم یا مؤلف تشكیل می گردد.

ماده 14- پرداخت حق التألیف و حق الترجمه در مورد آثار تألیف و ترجمه شده كه قبل از انتشار از سوی مولف یا مترجم به معاونتها/ مدیریتهای آموزشی شركتهای تابعه ارائه و ضرورت استفاده از آنها، همچنین صحت تألیف یا ترجمه به تأیید هیأت مندرج در ماده 13 برسد، بلامانع است.

ماده 15- هیأت مندرج در ماده 13 این دستورالعمل می تواند در مورد تألیف و ترجمه‌هایی كه جنبه فنی و تخصصی دارد نظرات دانشگاه‌ها و مراكز آموزشی و عنداللزوم نظرات اشخاص بصیر و متخصص را اعم از نظامی و غیر نظامی اخذ و مورد بررسی قرار دهند.

ماده 16- حق چاپ و نشر كتب و آیین نامه‌ها و مداركی كه بر اساس این دستورالعمل تألیف و یا ترجمه می‌شود حسب مورد برای هر یك از شركتهای تابعه صا محفوظ بوده و هر گونه نسخه‌برداری و تقلید از آنها منوط به اجازه كتبی از شركت/ صنایع ذیربط خواهد بود.

ماده 17- میزان حق التألیف و حق‌الترجمه و ویراستاری هر نوع كتاب و آیین نامه و سایر مدارك مورد نیاز شركتهای تابعه صا بشرح زیر تعیین می شود.

الف- حق التألیف برای متون خارجی به فارسی تا 10 هز ار كلمه به ازای هر كلمه حداكثر 25 ردیف و مازاد بر آن به ازای هر كلمه حداكثر 15 ریال می‌باشد.

ب- حق الترجمه از متون خارجی به فارسی تا 10 هزار كلمه به ازای هر كلمه حداكثر 25 ریال و مازاد بر آن به ازای هر كلمه حداكثر 15 ریال می‌باشد.

ج- حق التألیف و ترجمه از فارسی به زبان خارجی با رعایت ضوابط مذكور حداكثر تا دو برابر مبالغ یاد شده در بندهای الف و ب می‌باشد.

د- برای ویراستاری و ویرایش مطالب كتب و نشریات و گزارشهای تحقیقی كه از لوازم تألیف و تصنیف و ترجمه است تا 10 هزار كلمه به ازای هر كلمه حداكثر 15 ریال و مازاد بر آن به ازای هر كلمه حداكثر 10 ریال می‌باشد.

تبصره 1- برای هر ضمیمه شامل جدول، نقشه، نمودار معادل 400 تا 800 كلمه به تشخیص آموزش قابل پرداخت می‌باشد.

مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی

مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل doc
حجم فایل 15 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 38

مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله انواع انبارهای كارخانه های صنعتی در 38 صفحه ورد قابل ویرایش

انواع انبارهای كارخانه های صنعتی:

1- انبار مواد اولیه

2- انبار قطعات نیمه ساخته

3- انبار قطعات وارده

4- انبار ابزار

5- انبار قطعات یدیكی دستگاهها و ماشین آلات

6- انبار آهن آلات و پروفیلها

7- انبار ملزومات و لوازم مصرفی پرسنل

8- انبار محصول

لازم به توضیح است كه تمام این انبارها برای كارخانجات لازم نیست فقط در رابطه با فعالیت خود می توانند انبارهایی را انتخاب كنند.

تعداد انبارهای لازم برای یك كارخانه تولیدی:

بررسی سیستم انبارداری در شركت صنایع چوب چوفا

انواع انبارهای متفاوتی می توانند كارخانجات برای خود انتخاب كنند ولی مهمتر برای كارخانجات دو نوع انبار مواد اولیه و انبار ابزار و انبار محصول است.

1- انبار مواد اولیه كه باید فضای بزرگی را داشته و به دربهای ورود حاصل كارخانه نزدیك باشد تا حمل و نقل اولیه توسط كانتینرهایی حمل مواد راحتر باشد انبار مواد اولیه می تواند انبار ضایعات و قطعات را در خود جای دهد.

2- انبار محصول كه در آخرین مرحله تولید هر محصولی كه تولید شده و به فروش می رسد در این انبار نگهداری می شود.

كدگذاری كالا( روشهای مختلف كد گذاری):

ایجاد دو یا سیستمی كه به وسیله آن اطلاعات و نشانه های مورد نیاز از شخص به شخص دیگر و یا از نقطه ای به نقطه دیگر به صورت خلاصه منتقل می گردد. كدگذاری نام دارد. كلمه كد با معنی رمز و نوشته به كار می رود عمل كدگذاری را میتوان با استفاده از عوامل متعدد از قبیل رنگها، نورها، اشكال، اعداد، حروف، الفبا و یا بصورت تركیبی است این عوامل انجام داد.

كدگذاری فواید متعددی دارد از جمله جلوگیری از نوشتن جملات طویل و توصیفی و شناسایی ساده و دقیق كالا كمك به استاندارد كردن كالا كمك به جمع آوری اطلاعات صحیح و آماده و محاسباتی ثبت عملیات واردات و صادرات كالا و نگهداری حساب دقیق موجودی انبار توسط ماشینهای محاسب الكترونیكی پیشرفته و صدرو سفارش خرید به طور ساده و مطمئن.

انواع روش كدگذاری:

1- روش ساده یا روش اعداد ترتیبی

2- روش اعداد گروهی

3- روش اعشاری یا دیوئی

4- روش حروفی یا الفبای

5- روش نیمونیك

6- روش مخفی

7- روش كدگذاری مركب یا روش مخفی

روش كد گذاری یا روش صنعتی:

امروزه روش كدگذاری مركب یا روش صنعتی متداولترین روشی است كه در موسسات و سازمانها مختلف از جمله موسسه ای كه در آن تحقیقات یا شروع نموده اند مورد استفاده قرار می دهند. جهت اجرای روش فوق در مرحله اول باید اقدام ذیل به صورت گیرد.

الف) – صورت برداری از انواع كالاهای موجود در انبار در حال پیش بینی آینده بدون لزوم ذكر مشخصات دقیق اجناس ب) – گروه بندی كردن اقلام صورت برداری شده ج) – تخصیص یك عدد برای گروه اصلی و همچنین تخصیص یك عدد برای گروه فردی د) – شماره گذاری كالای موجود در هر گروه فردی به ترتیب و با در نظر گرفتن احتیاجات آنها.

نكته ای كه حتما باید به آن توجه داشت این است كه تعداد ارقام اعدادیكه هر یك از گروههای اصلی و فرعی و اصل كالا اختصاص داده می شود متناسب با تعداد و تنوع كالاهای مورد نیاز سازان و تعداد گروهها می باشد و بی جهت از ارقام چند عددی استفاده نشود هر چند ارقام استفاده شده كمتر باشد مزایای بیشتری دارد كه مهمترین آن راحتی در به خاطر سپردن كد خاص توسط انبار داران خواهد بود.

گروه اصلی

گروه فرعی

اصل كالا

روشهای مختلف استفاده از اجناس انبار:

در انبار اجناس ممكن است وجود داشته باشد كه در یك زمان معین بایستی مصرف شود ( مانند روغن) و این زمان با نوشتن تاریخ بر روی بسته بندی مشخص می شود ولی غلب اتفاق می افتد كه مقادیر زیادی جنس به علت استفاده نكردن به موقعه تاریخ مصرف آنها گذشته و غیر قابل استفاده اند برای استفاده از اجناس دو سیستم دو روش وجود دارد.

1- سیستم FiFo

2- سیستم LIFO

در سیستم اول (فایو) جنسی كه اول وارد شده اول خارج و مصرف می شود و در سیستم دوم ( لایفو) جنسی كه آخر از همه وارد شده اول مصرف می شود استفاده از روش لایفو نادرتر بوده و غالبا سیستم فایفو را بكار می برند.

مبنای تهیه صورت های مالی:

صورت های مالی اساساً بر مبنای بهای تمام شده تهیه شده و در موارد مقتضی از ارزشهایی نیز استفاده شده است.

خلاصه اهم رویه های حسابداری

موجودی مواد و كالا به اقل بهای تمام شده و خالص ارزش فروش ارزیابی می شود. بهیا تمام شده موجودی ها براساس روش میانگین تعیین می شود.

درائیهای ثابت مشهود:

دارائیهای ثابت مشهود بر مبنای بهای تمام شده در حسابها ثبت می شود. مخارج بهسازی و تعمیرات اساسی كه باعث افزایش قابل ملاحظه در ظرفیت با عمر مفید دارائیهای ثابت یا بهبود اساسی در كیفیت بازدهی آنها می گردد. به عنوان مخرج سرمایه ای محسوب و طول عمر مفید باقیمانده دارائیهای مربوطه مستهلك می شود. هزینه های نگهداری و تعمیرات جزئی هنگام وقوع به عنوان هزینه هیا جاری تلقی و به حساب سود و زیان دوره منظور می گردد.

برای دارائیهای ثابتی كه در خلال ماه تحصیل و مورد بهره برداری قرار می گیرد أاستهلاك از اول ماه بعد محاسبه و در حسابها منظور می شود.

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان:

ذخیره مزایای پایان خدمت كاركنان براساس یك ماه آخر حقوق و مزایای هر یك از كاركنان ( قراردادی) برایهر سال خدمت آنان محاسبه و در حسابها منظور می شود و در پایان سال پرداخت می گردد.

ترتیب و تنظیم فرم های مختلف هنگام دریافت و خروج مواد

ابتدا توسط انباردار مواد مورد نیاز برای كارخانه توسط فرم درخواست خرید مواد نوشته می شود و طی سفارشی كه انباردار به امور مالی می كند سفارش خرید مواد می شود.

بعد از خرید مواد وارد انبار می شود و طی فرم رسید انبار كه به وسیله سرپرست انبار تكمیل و سپس توسط فرد بازرسی كه توسط كارخانه انتخاب شده است به بررسی مواد وارده به انبار و تایید مواد دارد می پردازند و پس از تائید آن برای خطا تولید آماده می شود.

با سفارش دادن خط تولید برای درخواست مواد فرم درخواست مواد از انبار توسط واحد درخواست كننده تكمیل و طی سفارشی به سرپرست انبار تحویل می گردد. سرپرست انبار با خروج مواد از انبار توسط فرم حواله انبار مواد را برای واحد درخواست كننده می فرستد و بوسیله فرم خروج مواد از انبار این كار صورت می گیرد و مواد به خط تولید فرستاده می شود.

بعضی از مواد كه توسط فرد بازرس تایید نمی شود توسط فرم برگشت از خرید به كارخانه تولید مواد برگشت داده می شود و از موجودی مواد در انبارها كسر می گردد.

مواد اضافی كه در خط تولید به صورت راكد یا مازاد برمصرف قرار می گیرد توسط واحد درخواست كننده طی فرم برگشت مواد به انبار تكمیل و فرستاده می شود. در پایان هر هفته سرپرست انبار گزارشی از موجودی انبار توسط فرم موجودی انبار تكیمل می كنند و برای امور مالی می فرستد تا هنگام درخواست خرید مواد، انبار دار دچار مشكل نشود.

كنترل بین مدارك حسابداری و مدارك انبار

به طور كلی موجودی انبار از دو طریق افزایش می یابد.

1- از طریق خریدهای خارجی

2- برگشت مواد اضافی به انبار

به طور كلی موجودی انبار به روش زیر كاهش می یابد

خروج مواد برای خط تولید

هنگامی كه مواد از خارج از كارخانه خریداری می شود به انبار تحویل داده می شود تا به موجودی انبار اضافه گردد و طی این ورود و خروج مواد سرپرست انبار یك نسخه از فرمهای حواله انبار و رسید انبار را تكمیل و به قسمت امور مالی میدهد تا در پایان هر هفته یك بار جمع آوری و نسخه ها و حواله ها از حسابداری به انبار بررسی مطابقت نماید و باید به تعداد نسخه هایی كه در دست انباردار است همان تعداد در دست حسابدار باشد. با موارد ذكر شده در فرمها و موارد مصرف آنها پس از انطباق فرمهای انبار با حسابداری، حسابداری این فرمها را براساس سدها ثبت حسابداری می زند.

لیست گیری:

لیست كامل موجودی:

كه در آن تمام اجناس و كالاها براساس اینكه بواسطه شماره كارت و یا نام كالا Sort شده باشند ارائه می گردد. در ضمن میزان موجودی هر كدام نمایش داده می شود. و نیز لیست كالاها براساس نام كالا یا میزان موجودی می تواند ارائه شود.

گردش اجناس (كارتكس):

در این لیست گیری براساس نام كالا یا شماره كارت كالای موردنظر لیست تمام ورود، خروج، برگشت از رسید و حواله، انبار یك كالا ارائه می گردد. و یا براساس یك تاریخ هر یك بازه مشخص می تواند اطلاعات فوق نمایش داده شود.

رسیدها:

براساس نام و یا شماره كارت یك كالا در یك بازة زمانی ورودهای آن كالا در انبار ارائه داده می شود. و یا براساس یك بازة زمانی تمامی ورودهای كالاهای مختلف به انبار ارائه می گردد.

حواله ها:

دقیقاً به شكل لیست گیری در رسیدها خواهد بود.

سفارش خرید:

در بخش اول:

به این موضوع رسیدگی می شود كه در یك بازه زمانی چه اجناسی سفارش برای خرید داده شده است و نیز اینكه در یك باز زمانی و یك نام كالا یا شماره كارت آن كالا آیا آن جنس سفارش داده شده است یا نه؟ (لیست دفعات سفارش داده شده).

در موارد فوق نیز امكان اینكه در هر سفارش خرید چه مقدار خریداری شده نیز امكان لیست گیری وجود دارد.

در بخش دوم:

در این بخش به این موضوع پرداخته می شود لیست اجناسی كه در انبار موجود است میزان حداقل و حداكثر موجودی برای هر جنس یا كلیت اجناس ارائه داده شود.

برگشتی از رسید:

دقیقاً شبیه رسیدها و حواله مورد بررسی قرار می گیرد.

برگشتی از حواله:

دقیقاً شبیه رسیدها و حواله ها مورد بررسی قرار می گیرد.

انبار به انبار:

دقیقاً شبیه رسیدها و حواله ها مورد بررسی قرار می گیرد.

مقدار:

بصورت دستی مقداردهی می شود.

واحد كالا:

این فیلد با مقداردهی شماره كارت بصورت خودكار مقداردهی می شود.

قیمت واحد:

در برگه خروج در این فیلد شخص به سه قیمت بصورت خودكار دسترسی دارد:

مینیمم قیمت واردشده طبق برگه رسید.

ماكسیمم قیمت واردشده طبق برگه رسید.

میانگین قیمت واردشده طبق برگه رسید / تا روزی كه ما در واقع برگه خروج صادر
می نمائیم این اطلاعات محاسبه می گردد و طبق آنها ارائه می شود.

شماره برگه حواله:

این جزء مقادیر كارتكس هر كالا می باشد كه با توجه به اختصاص مقداردهی به آن فیلد شماره برگه خروجی در كارتكس هر كالا نیز درج می گردد.

موجودی فعلی:

در واقع بعد از خروج هر كالا این مقدار و تعداد از مقدار موجودی كل آن كالا كم
می گردد.

ردیف:

كه به لیست خروجی اضافه می گردد و آخرین شماره ردیف به آن اختصاص می یابد.

در مقدار فوق نیز مستقیماً بصورت خودكار و در كارتكس هر كالا قرار و مقداردهی
می شوند.

شماره برگ درخواست:

كه در واقع هر خریدی براساس یك درخواست صورت می گیرد حال این خرید به میزان درخواست است و یا نه در كل هر درخواستی دارای یك شمارة اختصاصی
می باشد كه درج می گردد. (بصورت دستی)

موجودی فعلی:

برای هر ورود (رسید) در هر شماره كارت به این شكل است كه مقدار كل را به مقدار دریافتی برای هر كالا اضافه می نماید. این كار بصورت اتوماتیك و خودكار صورت
می گیرد.

ردیف:

در هر ورودی برای هر كالا بعد از ثبت یك برگه ورود یا وجود چند كالا در نهایت بصورت خودكار در كارتكس هر كالا به آن كالای واردشده به انبار آخرین ردیف اختصاص می یابد.

دو مورد فوق توسط برنامه و خودكار صورت می گیرد در واقع عملیات فوق مربوط به كارتكس است.

مقاله آموزش جامع برنامه FLASH

مقاله آموزش جامع برنامه FLASH در 96 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 901 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 96

مقاله آموزش جامع برنامه FLASH

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله آموزش جامع برنامه FLASH در 96 صفحه ورد قابل ویرایش

مبانی فلش

محیط فلش ساده به نظر می‌آید. ممكن است قصد داشته باشید همین الان كار ترسیم و متحرك سازی را شروع كنید. اما احتمالاً فلش به آن صورتی كه شما انتظار دارید عمل نمی‌كند.

برای اینكه اولین قدمها را درست بردارید، بهتر است با مبانی آن آشنا شوید. فلش با برخی از نرم‌افزارها سازگار است و در مواردی با آنها تفاوت دارد.

نوارهای ابزار (Tooibars)

فلش دارای پنج نوار ابزار است: 1- اصلی یا استاندارد (Standard).2- وضعیت (Status). 3- كنترل كننده (Controler). 4- راه انداز (Launcher). 5- جعبه ابزار (Tooibox) به آن Tools هم گفته می‌شود. چهار نوار ابزار اول، راهی برای رسیدن به گزینه‌های منوها فراهم می‌كنند، كه توسط دكمه‌های نماد دار مشخص شده‌اند. نوارهای ابزار یا ‌‏Tools، روشی را برای درج و اصلاح متن و تصویر فراهم می‌كنند.

(شكل(1) می‌توانید نوارهای ابزار را آنطور كه می‌خواهید مرتب كنید.)

می‌توانید در منوی Window، گزینه Toolbars، نوارهای ابزار استاندارد، وضعیت، كنترل كننده را ملاحظه كنید (شكل 1). توجه داشته باشید كه نوار راه‌انداز (Launcher) همیشه فعال است.

نوار ابزار اصلی حاوی دكمه‌هایی برای توابع رایج موجود در منوهای ‌Fileو Edit می‌باشد. مثل Open، Save و Undo. می‌توانید عملاً كار هر دكمه را شناسایی كنید، به این صورت كه نشانگر ماوس را روی دكمه‌ای قرار داده و منتظر بمانید تا راهنمای آن ابزار ظاهر شود. نوار ابزار وضعیت، وضعیت جاری صفحه كلید شما را نشان می‌دهد: مثل Caps Lock و Num Lock، همین. ( من معمولاً این نوار را غیر فعال می‌كنم تا فضای بیشتری را روی صفحه داشته باشیم).

نوار ابزار كنترل كننده، شبیه به كنترل كننده روی دستگاه پخش ویدئو است. هنگام ساخت نمایش می‌توانید با استفاده از كنترل كننده، نمایش خود را اجرا، متوقف، جلو، عقب و یا از ابتدا شروع كنید. و بالاخره اینكه، وقتی به استفاده از میان‌برها عادت كنید، هرگز از این نوار ابزار استفاده نخواهید كرد.

نوارهای ابزار اصلی و كنترل كننده قابلیت حركت دادن و قفل كردن را دارند. به این معنی كه می‌توانید آنها را روی صفحه جابجا كنید یا به رابط فلش قفل كنید. بدین ترتیب می‌توانید فضای كاری خود را به دلخواه سازماندهی كنید. برای مثال از منوی ‌Window، گزینه Toolbars و سپس Controller را انتخاب كنید. نوار ابزار بر روی سایر اجزا صفحه ظاهر می‌شود. اگر كنترل كننده را به سمت خط زمانی در بالای Stage بكشید، می‌توانید آن را در آنجا قفل كنید. در واقع به رابط قفل می‌شود. برای اینكه آن را از آنجا خارج كنید، روی خط كنار دكمه توقف كلیك كرده و آن را بكشید. نوار ابزار راه‌انداز (Launcher) را نمی‌توانید غیر فعال و یا حركت دهید. این نوار بسیار مفید است كه احتمالاً هیچگاه مایل به غیر فعال كردن آن نخواهید بود. این نوار كه در پایین رابط فلش قرار دارد، امكان دسترسی سریع به اغلب كادرهای رایج را فراهم می‌كند. این موضوع را بعداً شرح می‌دهیم.

جعبه ابزار با انتخاب گزینه Tools از منوی Window، فعال یا غیر فعال می‌شود. مثل بیشتر نوارهای ابزار، جعبه ابزار نیز قابلیت حركت و قفل شدن را دارا می‌باشد. محل پیش فرض آن در سمت چپ صفحه می‌باشد، كه در آنجا قفل شده است. از جعبه ابزار عمدتاً برای ترسیم بر روی Stage استفاده می‌شود. توجه كنید، جعبه ابزار به چند بخش تقسیم شده است كه عبارتند از: Tools ( ابزار)، View(نما)، Color ( رنگ) وOptions (گزینه‌ها) (شكل2).

بخش Tools به شما امكان می‌دهد تا تصویر و متن ایجاد كنید ( توسط ابزار متن و ابزار خط). می‌توانید تصاویر را با ابزار پاك كن و ابزار سطل رنگ، اصلاح كنید. می‌توانید تصاویر را به آسانی توسط ابزار پیكان و دو ابزار زیر انتخاب و كمند، انتخاب كنید. قسمت Colors به شما امكان می‌دهد تا رنگ ترسیمات را كنترل كنید. بالاخره قسمت Options شامل توابع اضافی برای ابزارهای خاص می‌باشد. بسته به ابزار انتخاب شده، گاهی ممكن است چیزی در این قسمت مشاهده نشود.

ترسیم و رنگ آمیزی در فلش

فلش به عنوان نرم افزار طراحی پا به عرضه گذاشت. سازندگان فلش قصد داشتند ابزار ترسیمی بسازند كه طبیعی‌تر باشد. فلش برای تبدیل شدن به ابزار متحرك‌سازی تكامل یافت و از آنجایی كه در نظر دارید تصاویر متحرك بسازید، می‌توانید به راحتی تصاویر را درخود فلش طراحی كنید.

ابزارهای ساخت (‌Creation Tools)

ابزارهای دید با آنكه بسیار مفید هستند اما تغییری در فایل ایجاد نمی‌كنند. برای ساختن یك كار هنری در فلش، یا باید چیزی را به تصویر بیفزایید و یا چیزی را كه قبلاً طراحی كرده‌اید، تغییر دهید یا تمامی و یا بخشی از آنچه طراحی كرده‌اید را حذف كنید. ابتدا باید دید كه چگونه می‌توان به یك كار هنری چیزی افزود. در اینجا با تغییر و یا حذف كردن آشنا می‌شوید.

ترسیم خطوط

برای رسم خطوط دو ابزار وجود دارد: ابزار خط (Line) و ابزار مداد (Pencil). خطوط می‌توانند رنگ خطوط پیرامونی، ضخامت خطوط پیرامونی و سبك خطوط پیرامونی را تعیین كنند. این ویژگی جالبی است زیرا در یك تعریف هندسی خط فاصله‌ای بین دو نقط است و اشاره‌ای به رنگ، ضخامت و یا سبك آن نمی‌شود. این تصور زیبایی است كه آن را خط بسیار نازكی در نظر آوریم كه می‌تواند رنگ، ضخامت و سیك (نظیر نقطه چین، خط چین یا یكنواخت) داشته باشد. می‌توانید هر یك از خصوصیات خطوط پیرامونی (Stroke) را در هر لحظه تغییر دهید و این روی خط اصلی اثر نمی‌گذارد.

ابزار قطره چكان (Dropper Tool)

یكی از ساده‌ترین روشها برای بهینه‌سازی شكلها، تغییر رنگ آنهاست. برای مثال ابزار سطل رنگ می‌تواند رنگ ناحیه توپر را تغییر دهد و ابزار بطری جوهر می‌تواند خصوصیات خط پیرامونی را تغییر دهد (شامل رنگ و سایر ویژگیها). وقتی می‌خواهید یك ناحیه توپر به رنگ ناحیه توپر دیگری درآید، ابزار قطره چكان این امكان را فراهم می‌كند تا رنگی را از یك موضوع روی صفحه، نمونه برداری كنید. این ابزار در واقع چیزی بیشتر از رنگ را نمونه برداری می‌كند.

انتخاب خصوصیات با ابزار قطره چكان ( Dropper Tool)

1- ضخامت خطوط پیرامونی را روی 10 تنظیم كنید، سپس یك دایره رسم كنید. حال ضخامت و رنگ خطوط را تغییر دهید و بعد رنگ نواحی توپر را تغییر دهید. حال دایره دیگری رسم كنید. و بالاخره تنظیمات خطوط و رنگ نواحی توپر را تغییر داده و دایره سومی رسم كنید.

2- اكنون اگر بخواهید ناحیه توپر دایره دوم، رنگی مشابه دایره اول داشته باشد، فقط باید رنگ نواحی توپر را تغییر دهید. اگر رنگ آن را به خاطر داشته باشید. مسئله‌ای وجود ندارد، در غیر این صورت به جای استفاده از حافظه خود بهتر است از ابزار قطره چكان استفاده كنید. توجه كنید، وقتی نشانگر به روی ناحیه توپر دایره اول قرار می‌گیرد، تغییر كرده و قلم مویی به آن افزوده می‌شود. این تغییر نشان می‌دهد كه اگر كلیك كنید خصوصیات ناحیه توپر مورد نظر انتخاب خواهد شد.

3- با ابزار قطره چكان در مركز دایره اول كلیك كنید. نه تنها رنگ نواحی توپر به رنگ نمونه برداری شده تبدیل می‌شود، بلكه ابزار سطل رنگ فعال می‌شود. می‌توانید دایره دوم را رنگ‌آمیزی كنید (البته با رنگ انتخاب شده از دایره اول)، اینكار را انجام دهید.

4- اگر بخواهید خصوصیات خطوط پیرامونی هر دو دایره را یكسان كنید، می‌توانید از ابزار بطری جوهر استفاده نمائید. برای این كار با استفاده از ابزار قطره چكان از خصوصیات خطوط پیرامونی دایره اول نمونه برداری كنید. ابزار قطره چكان را انتخاب كنید و نشانگر را به نزدیكی خطوط پیرامونی دایره اول ببرید. نشانگر تغییر كرده و یك مداد به آن اضافه می‌شود. مفهوم آن این است كه شما در حال نمونه‌برداری از خطوط پیرامونی هستید.

5- برای نمونه‌برداری از خطوط پیرامونی، كلیك كنید. با این كار خصوصیات خطوط پیرامونی در كادر Stroke روز آمد می‌شود. همچنین بطری جوهر فعال می‌شود. پس می‌توانید روی دایره دوم كلیك كنید تا خصوصیات خطوط پیرامونی آن تغییر كند. بیاد داشته باشید كه ابزار قطره چكان نه تنها از رنگ خطوط پیرامونی بلكه از تمام خصوصیات آن نمونه‌برداری می‌كند.

تغییر مقیاس و چرخش

مشاهده نمودید كه با ابزار پیكان می‌توان شكلها را انحنا داد، گسترش داد و یا جابجا كرد. نحوه تغییر شكلها روی صفحه را نیز با ابزارهای بطری جوهر و سطل رنگ ملاحظه كردید، برای ویرایش شكلهایی كه انتخاب كرده‌اید، روشهای دیگری نیز وجود دارد. دو روش مرسوم، تغییر اندازه و چرخش شكلهاست.

برای این كار فقط باید شكل را انتخاب و سپس از گزینه Scale یا Rotate استفاده كنید. این گزینه‌ها به هنگام استفاده از ابزار پیكان و وقتی كه موضوعی را انتخاب كرده باشید فعال می‌شوند، گزینه‌های Scale و Rotate را می‌توانید از منوی Modify و سپس Transform پیدا كنید. این گزینه‌ها بر روی نوار ابزار استاندارد، نیز مشاهده می‌شود.

مقیاس گذاری و چرخش شكلهای رسم شده

در این جا گزینه‌های چرخش و مقیاس گذاری را بررسی خواهیم كرد. این مراحل را دنبال كنید:

1- با استفاده از ابزار مستطیل یك مربع رسم كنید. ابزار پیكان را انتخاب كنید و در مركز مربع دوبار كلیك كنید تا بطور كامل انتخاب شود.

2- روی گزینه Scale كلیك كنید.

3- در گوشه‌ها و روی اضلاع موضوع انتخابی، مربعهای كوچكی ظاهر می‌شود. اگر نشانگر روی این مربعهای كوچك قرار گیرد تغییر شكل می‌دهد. توسط مربع‌هایی كه در گوشه‌ها قرار دارند می‌توانید عرض و ارتفاع را بطور همزمان و به تناسب تغییر دهید. با مربع‌های روی اضلاع می‌توانید فقط عرض و یا ارتفاع را تغییر دهید. روی یكی از مربع‌هایی كه در گوشه قرار دارند كلیك كنید و بكشید تا اندازه شكل انتخابی تغییر كند. روی یكی از مربع‌هایی كه روی ضلع قرار دارد كلیك كنید و بكشید. مشاهده می‌كنید كه فقط عرض تغییر می‌كند.

4- اگر مربع رسم شده هنوز در حالت انتخاب شده قرار دارد، گزینه Rotate را انتخاب كنید. مربع‌ها به دایره‌های كوچكی تغییر شكل می‌یابند. دایره‌هایی كه در گوشه‌ها قرار دارند باعث چرخش شكل می‌شوند و دایره‌هایی كه بر روی اضلاع قرار دارند باعث پیچاندن شكل می‌شوند. اگر نشانگر را روی این دایره‌ها قرار دهید تغییر شكل می‌دهد.

5- روی یكی از دایره های كوچك كلیك كنید و بكشید. با این روش می‌توانید مربع را بچرخانید. در واقع اگر به صورت پیش‌فرض گزینه Snap to Opjects انتخاب شده باشد (یعنی اگر دكمه آهن ربا در حالت فرو رفته باشد). بدین مفهوم است كه شكل در هر بار چرخش به میزان 45 درجه جهش می‌كند.

به دو روش دیگر نیز مقیاس و چرخش را كنترل كنید. اول آنكه در منوی Modify، گزینه Transform و سپس Rotate and Scale قرار دارد. در این گزینه یك كادر گفتگو وجود دارد كه می‌توانید مقادیری را به دقت وارد كنید. روش دوم آنكه می‌توانید شكل رسم شده را توسط كادر Info و كادر Transform ویرایش كنید. برای این كار شكل را انتخاب سپس كادر Info را باز كنید. در اینجا می‌توانید مقادیر جدیدی را برای عرض و ارتفاع وارد كنید و كلیدTab را فشار دهید. توسط كارد Tranform می‌توانید شكل انتخابی را بچرخانید و یا بپیچانید. همچنین می‌توانید با فشار دادن دكمه Reset این كادر، تغییرات اعمال شده را حذف كنید.

و آخر اینكه، دكمه‌ای در كادر Tranform وجود دارد با نام «Copy anf Transform» كه عمل تكثیر موضوع انتخابی را انجام می‌دهد و هر بار كه آن را فشار دهید آخرین تغییرات را اعمال می‌كند.

بكارگیری روشهای پیشرفته ترسیم

رنگها و شیب رنگها (Gradients)

انتخاب رنگها در فلش یك موضوع شخصی است. گرچه به هنگام انتشار روی وب باید به بعضی از مسائل تكنیكی توجه كنید اما عموماً می‌توانید از هر رنگ یا تركیب رنگی كه می‌خواهید، استفاده كنید. در این جا با نحوه ایجاد و ذخیره نمونه‌های رنگ آشنا می‌شوید. همچنین درباره نحوة ایجاد و استفاده از شیب رنگ نیز صحبت خواهیم كرد.

ایجاد نمونه رنگهای یكدست (Soild) و شیب (Gradient)

همان طور كه دیدید هر وقت می‌خواستید خط یا ناحیه توپری را رنگ كنید، نمونه رنگ دلخواه را از روی ناحیه توپر یا رنگ خطوط پیرامونی كه در جعبه ابزار قرار دارد انتخاب می‌كردید. با كلیك كردن روی رنگ ناحیه توپر نمونه‌های موجود نمایش داده می‌شود. بطور پیش فرض، فقط 216 رنگ مناسب برای وب (Web-Safe) مشاهده می‌شود. توصیه می‌گردد برای كاربرانی كه كامپیوترشان قادر به نمایش بیش از 256 رنگ (8 بیتی) نمی‌باشد، فقط از رنگهای ارائه شده (216 رنگ) استفاده نمایند. 40 رنگ باقی مانده در دكمه‌ها، منوها و سایر محیطهای مرورگر بكار می‌روند و آنطور كه انتظار می‌رود، نمایش داده نمی‌شوند.به احتمال زیاد كاربران به 256 رنگ محدود نیستند بنابراین می‌توانید رنگهای مورد نظر را ایجاد كنید.

ایجاد نمونه رنگ سفارشی دو مرحله دارد: رنگ را در كادر Mixer ایجاد كنید و سپس آن را ذخیره كنید. این فرآیند سه كادر Fill، Mixer و Swatches را درگیر می‌كند. وقتی تكالیف‌های این ساعت را انجام می‌دهید، باید این كادرها مشاهده شوند.

سمبولها چگونه به شما كمك می كنند

احتمالاً تا به حال با برخی از خصویات و ماهیت آن آشنا شده‌اید، اما اجازه دهید به دو مزیت اساسی ذخیره سمبولها در كتابخانه بپردازیم: كاهش حجم فایل نمایش و به حداقل رساندن كار.

كاهش حجم فایل

شما می‌توانید یك تصویر به عنوان سمبول در كتابخانه و 100 نمونه از آن سمبول روی Stage داشته باشید، با تمام اینها، حجم فایل از یك نمونه بیشتر نمی‌شود. دلیل این است كه Graphic (گرافیك)، Movie Clip (كلیپ) یا Button (دكمه) بر روی حجم فایل اثر می‌گذارد. بنابراین اگر تصویر 1KB حجم داشته باشد، همین مقدار اضافه می‌شود و اگر 100 KB باشد، مقدار 100 KB افزوده می‌شود. افزایش حجم تنها به اجزائی كه در آن سمبول هست بستگی دارد و مهم نسیت كه از یك سمبول چند بار استفاده شود، سمبول موجود فقط یكباره ذخیره شده است. حتی زمانی كه نمونه‌های متعددی را بر روی Stage می‌كشید، باز هم مقدار ثابت خواهد بود. البته با این كار داده‌های بسیار ناچیزی به فلش اضافه می‌شود كه تفاوت هر نمونه را با دیگری تعیین می‌كند (مثل موقعیت آنها)، بنابراین به نظر می‌رسد كه هر نمونه عملاً مقداری به حجم فایل اضافه می‌كند، اما این مقدار بسیار ناچیز است كه قابل توجه نیست. تصور كنید كه اگر این شیوه كار نمی‌كرد، چه اتفاقی می افتاد. یك تصویر 100 KB كه 10 بار مورد استفاده قرار می‌گرفت، حجم فایل نمایش را به 1MB می‌رساند! اما با این روش 10 نمونه از یك سمبول 100KB ممكن آن را به مقدار 101KB بزرگ كند (حتی اگر این قدر باشد).

وقتی به چند نمونه نیاز دارید، سمبولها بسیار مناسب می‌باشند. سمبولها عملاً بسیار قدرتمند هستند، زیرا هر نمونه می‌تواند متفاوت از دیگری ظاهر شود. تا اینجا از سمبولها برای نشان دادن نسخه‌های یكسانی از سمبول اصلی استفاده كردیم و تنها فرق آنها با یكدیگر، موقعیت آنها بر روی صفحه بود. آن مقدار داده اضافی كه بسیار ناچیز هم بود، به فلش می‌گوید كه هر نمونه در كجای صفحه قرار گرفته است. همچنین این مقدار می‌تواند شامل اطلاعات دیگری مثل مقیاس گذاری و چرخش هر نمونه نیز باشد. در این صورت نمونه‌ها متفاوت از یكدیگر به نظر می‌رسند. در ادامه این موضوع را بیشتر بررسی خواهیم كرد. فعلاً این را بدانید كه اگر سه نمونه (Instance) روی Stage داشته باشید و هر یك را به اندازه متفاوتی مقیاس گذاری كرده باشید، مقدار قابل ملاحظه‌ای به حجم فایل خود اضافه نكرده‌اید.

به حداقل رساندن كار

كتابخانه علاوه بر كاهش حجم فایل می‌تواند حجم انجام كار را كاهش دهد. برای مثال از شما خواسته می‌شود كه یك بلوك متنی را در محلهای مختلف نمایش، بكار ببرید (ممكن است یك عنوان باشد). اگر همان ابتدا متن را در كتابخانه قرار دهید، هر بار كه به آن متن نیاز داشته باشید آن را از كتابخانه به روی ضفحه می‌كشید، اگر لازم باشد تغییر نیز ایجاد كنید، می‌توانید نسخه اصلی را در كتابخانه اصلاح كنید و سپس تغییر را در همه نمونه‌ها مشاهده كنید. بهره‌گیری از این خصوصیت فقط به كمی صرف وقت و برنامه‌‌ریزی نیاز دارد.

استفاده از سمبلوهای كتابخانه

تاكنون، مفهوم استفاده از سمبولهای كتابخانه برای ایجاد نمونه‌ها روشن شده است. كابخانه قدرتمند و استفاده از آن آسان است. برای مثال، تصور كنید كه یك سمبول از ابر ایجاد كرده‌اید. می‌توانید نمونه‌های زیادی از سمبول ابر ایجاد كنید تا یك آسمان ابری را پدید آورید. البته كارهای بیشتری نیز می‌توانید انجام دهید. مثلاً هر نمونه از ابر بر روی Stage می‌تواند نسبت به دیگری طوفانی‌تر باشد، یا اینكه یكی كشیده‌تر و دیگری تیره‌تر باشد. در قسمت بعد خواهید دید كه چگونه چند نمونه از یك سمبول می‌توانند دارای اندازه، مقیاس و چرخش متفاوت باشند. بعدها شما سمبولی خواهید ساخت كه شامل نمونه‌هایی از سمبول‌های دیگر است. این نوع تداخل به این معنی است كه نه تنها می‌توانید نمونه‌های زیادی بر روی Stage داشته باشید بلكه می‌توانید سمبولهایی را بازیابی كنید تا از آنها در ساخت سمبولهای دیگر استفاده نمائید.

قرار دادن نمونه سمبولها بر روی Stage

ممكن است این بحث تكراری به نظر آید، اما مفهوم و فرآیند آن بسیار خاص است. به دفعات می‌توان یك سمبول را از كتابخانه به روی Stage آورد. به هر یك زا این سمبولها كه روی Stage قرار می‌گیرد، نمونه یا Instance می‌گویند. بعداً مشاهده خواهید كرد كه چگونه هر نمونه می‌‌تواند با دیگری تفاوت داشته باشد. ابتدا چند نكته را مرور می‌كنیم. اگر هم اكنون نمونه‌ای را بر روی Stage كپی كنید

(Copy and Paste)، نمونه دیگری ایجاد كرده‌اید. نه تنها اینكار صحیح است بلكه راه خوبی نیز هست (به جای كشیدن از كتابخانه). با این كار تمام خواص نمونه‌ای كه از روی آن كپی انجام گرفته است، در نمونه جدید وجود خواهد داشت. به یاد داشته باشید كه این كپی تنها یك نمونه دیگر است.

اصلاح نمونه‌های سمبول

با كشیدن دو نمونه از یك سمبول به روی Stage، دو نمونه ایجاد كرده‌اید كه خواص متفاوتی دارند (به لحاظ مكان). به عبارت دیگر، هر نمونه در جایی متفاوت از Stage قرار دارد. نمونه‌ها می‌توانند به طرق دیگر نیز با هم متفاوت باشند. به عنوان مثال می‌توانید مقیاس هر نمونه را بر روی Stage تغییر دهید (حجم فایل نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت). بعلاوه می‌توانید هر نمونه را جداگانه بچرخانید.

تغییر در مكان، مقیاس و چرخش نمونه‌ها

1- در فایل جدیدی، یك مستطیل رسم كنید و سپس با ابزار متن نام خود را تایپ كنید. متن و مستطیل را طوری تنظیم كنید كه تقریباً یك اندازه باشند. رنگ متن را تغییر دهید تا روی مستطیل قابل خواندن باشد.

آشنایی با متحرك سازی

نمایش (Animation) چگونه كار می‌كند

هر نمایش (Animation) از تصاویر مجزایی تشكیل می‌شود. با وجود حركت، باز هم نمایش (Animation) مجموعه ای از تصاویر ثابت است. فرض كنید اتومبیل در حال حركتی را نگاه می‌كنید. در تمام مدت زمانی كه اتومبیل در محدوده دید شماست آن را می‌بینید. در همین حال احتمالاً پلك می‌زنید. مغز شما به این واقعیت كه شما بخشی از عمل دیدن را از دست داده‌اید سرپوش می‌گذارد. وقتی به یك نمایش یا به تلویزیون نگاه می‌كنید، تصویری كه بر روی شبكه چشم‌تان قرار گرفته است، حتی پس از متوقف شدن نور، باز هم باقی‌ می‌ماند. اگر چشمانتان را ببندید، آخرین چیزی كه دیده‌اید فقط برای یك لحظه بدون اینكه اثری بر جای بگذارد، می‌آید و سپس محو می‌شود. همین خصوصیت تداوم دید است كه موجب می‌شود نقاط سیاه بین فریمهای یك نمایش را نبینید.

اجزا نمایش (Animation)

حال كه اطلاعاتی در مورد نمایش (Animation) بدست آورید. می‌توانیم درباره ارتباط آن با فلش بحث كنیم. چند اصلاح عمومی وجود دارد كه در فلش معانی خاصی دارند. قصد داریم با این مفاهیم و ارتباط آن با فلش آشنا شویم.

فریمها (Frames) و سرعت انتقال تصویر (Framerate)

همان طور كه گفتم نمایش (Animation) شامل یك رسته تصاویر ساكن است. هر تصویر یك فریم نامیده می‌شود. در فیلمها فریمها عبارت از تصاویر مجزای روی خود فیلم هستند. در فلش فریمها عبارت از مستطیل‌های كوچكی هستند كه بر روی خط زمانی (Timeline) قرار دارند. این فریمها در بالای خط زمانی شماره گذاری شده‌اند و از هر پنج فریم یكی خاكستری است و بقیه فید هستند. خط زمانی كلیه فرمیها را نمایش می‌دهد و شما می‌توانید هر بار به محتویات یك فریم نگاه كنید. شاخص قرمز رنگ فرمیها را نمایش می‌دهد و شما می‌توانید هر بار به محتویات یك فریم نگاه كنید. شاخص قرمز رنگ فریم جاری، در هر لحظه می‌تواند فقط در یك مكان باشد یعنی همان فریمی كه اكنون می‌بینید. شما در خط زمانی داخل فریم را ترسیم نمی‌كنید بلكه روی ‌Stage این عمل را انجام می‌دهید. شاخص فریم جاری، مشخص می‌كند كه در حال حاضر محتویات كدام فریم بر روی صفحه قرار دارد. تا وقتی كه به مدت نمایش افزوده نشود نمی‌توانید شاخص فریم جاری را از روی فریم 1 حركت دهید و فقط فریم 1 است كه با یك حاشیه تیره احاطه شده است. به صورت پیش فرض، طول خط زمانی به اندازه یك فریم می‌باشد.

تا اینجا كه فقط یك فریم دارید، شاخص فریم جرای قابل حركت نیست. حال بیایید به یك نمایش (Animation) از مثالهای فلش نگاه كنیم. از منوی Help، گزینه Samples و سپس Spotlight Mask را انتخاب كنید. حال می‌توانید در ناحیه شماره‌گذاری شده خط زمانی، روی فریم 25 كلیك كنید. شاخص فقریم جاری به فریم 25 منتقل می‌شود (جایی كه كلیك كرده‌اید). بیاد داشته باشید كه باید حتماً در ناحیه شماره‌گذاری شده بالاسی خط زمانی كلیك كنید، نه در سلولها.

مثال Spotlight شامل چند نكته مهم است. اول آنكه اگر در ناحیه شماره‌های بالای فرمیها، شاخص فریم جاری را بگیرید و بكشید (از فریم 1 تا 50)، پیش نمایش سریعی از نمایش را خواهید دید. به این عمل سائیدن (Scrubbing) می‌گویند. پیش نمایشی را تماشا می‌كند سرعت انتقال تصویر قفل است. از منوی Control، گزینه Play را انتخاب كنید (یا فقط كلید Enter را فشار دهید)، مشاهده خواهید كرد كه با این كار نمایش در سرعت انتقال تصویر (Framerate) جاری اجرا می‌شود. برای متوقف كردن آن مجدداً كلید Enter را فشار دهید. شما باید به نوار وضعیت كه در سمت چپ خط زمانی قرار دارد توجه كنید. این سه عدد عبارتند از فریم جاری (Current Frame)، سرعت انتقال تصویر (Frame Rate) و زمان سپری شده (Current Time Elapsed). شماره فریم جاری (در سمت چپ) گویای محل قرارگیری شاخص فریم جاری میباشد. با اجرای عمل سائیدن، این عدد تغییر می كند و نشان می دهد كه این شاخص در هر لحظه میتواند تنها روی یك فریم باشد. سرعت انتقال تصویر (عدد وسط)، معمولاً سرعت انتقال تصویر نمایش را مطابق با آنچه آخرین بار تعیین كرده اید (از منوی Modify، گزینه Movie Properties)، نمایش می دهد. اما اگر پس از اجرای نمایش، فلش برآورد كند كه نمی تواند با سرعت درخواستی نمایش را ادامه دهد، عدد نشان داده شده را كاهش می دهد.

البته این عدد كاملاً دقیق نیست اما برای تخمین خوب است.

بیائید سرعت انتقال تصویر را به مقدار زیادی افزایش دهیم سپس ببینیم چه اتفاقی میافتد. در حالی كه فایل Spotlight Mask باز است، از منوی Modify و انتخاب گزینه Movie وارد كادر گفتگو Movie Properties شوید (برای این كار می توانید از كلیدهای Ctrl+M استفاده كنید یا دوبار روی عدد سرعت انتقال تصویر كلیك كنید). سرعت انتقال تصویر را به 60 تغییر داده و روی OK كلیك كنید. سپس كلید Enter را فشار دهید تا نمایش اجرا شود. توجه كنید، وقتی شاخص فریم جاری در طول خط زمانی حركت می كند، عدد سرعت انتقال تصویر تغییر می كند تا سرعت واقعی اجرا را توسط فلش نشان دهد. فلش می خواهد به سرعت 60fps برسد، اما قادر به این كار نیست. اكنون نوار وضعیت، سرعت انتقال تصویر واقعی تر را كه كامپیوتر شما میتواند آن را انجام دهد، نشان می دهد. اما واقعیت این است كه عددی كه به عنوان سرعت انتقال تصویر نمایش داده می شود خیلی دقیق نیست، زیرا تنها نشان دهنده سرعت اجرا به هنگام ساخت نمایش در فلش می باشد، نه سرعت نمایش واقعی. اگر بخواهید این نمایش را صادر كنید و آن را در یك مرورگر اجرا كنید، احتمالاً اجرای آن كمی متفاوت خواهد بود. زمان جاری (Current Time) یا رمان سپری شده، مدت زمان گذشته از هنگام شروع نمایش تا فریمی كه مشاهده می كنید، می باشد. برای مثال، مدت زمانی كه طول می كشد تا یك نمایش (Animation)، 50 فریم را اجرا كند، بستگی به سرعت انتقال تصویر دارد. یك نمایش 50 فریمی با سرعت 24fps ، باید تقریباً 2 ثانیه به طول انجامد. با سرعت 12fps، تقریباً 4 ثانیه طول خواهد كشید. مدت نمایش به سرعت انتقال تصویری كه تعیین می كنید بستگی دارد.

مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی

مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 46

مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله اصول برنامه نویسی اسمبلی در 46 صفحه ورد قابل ویرایش

CPU تراشه enCorRe دستور پشتیبانی می‌كند. همه برنامه‌ها باید از این 37 دستور استفاده كنند. سیپرس یك مترجم مجانی ارائه می‌دهد كه كدهای اسمبلی را كه شما می‌نویسید به فایل‌های موضوع، كه به منظور برنامه‌ریزی در EPROM تراشه تهیه می‌شوند، تبدیل می‌كند. اگر ترجیح دهید كه در C برنامه‌نویسی كنید، سیپریس یك مفسر C نیز پیشنهاد می‌كند.

اگر با برنامه‌نویسی اسمبلی میكروكنترلر آشنایی داشته باشید، برنامه‌نویسی برای enCoRo نیز مشابه همان است. اما اگر با برنامه‌نویسی در بیسیك و C آشنا هستید، باید بدانید كه در برنامه‌نویسی كدهای اسمبلی بسیاری از عملگرهای زبانهای سطح بالا موجود نیست در اینجا دیگر حلقه‌های While یا ‌for یا انواع مختلف متغیرها وجود ندارد. اما برای تراشه‌‌ای مانند enCoRo كه به منظور كارهای نمایشی و كنترلی غیر پیچیده طراحی شده است، استفاده از كدهای اسمبلی عملی است. برای برنامه‌های كوتاه، كه به سرعت اجرا می‌شوند احتیاجی به خرید مفسر نیست.

اصول برنامه‌نویسی اسمبلی

برنامه‌نویسی اسمبلی شامل یك مجموعه از دستورات است كه هر كدام مربوط به كدهای ماشینی هستند كه تراشه از آنها پشتیبانی می‌كند. مثلاً دستور iord، كه محل io را می‌خواند به كد h29 مربوط است. به جای به خاطر آوردن h 29، شما می‌توانید iord را بنویسید، و مترجم معادل سازی را برای شما انجام خواهد داد. دستور iord همچنین احتیاج به یك عملوند دارد كه محل خواندن را مشخص كند. به عنوان مثال 01h iord پورتی با آدرس h 10 را می‌خواند.

زبان برنامه‌نویسی اسمبلی همچنین می‌تواند شامل دایركتیو[1] و توضیحات باشد. دایركتیوها دستوراتی هستند كه به جای اینكه مربوط به CPU باشند، مربوط به مترجم می‌باشند. دایركتیوها شما را قادر می‌سازند كه محلی از حافظه را مشخص كنید، متغیرهایی تعریف نمایید. در كل، نقشی كه مترجم در كنار اجرای دستورات مشخص شده باید ایفا كند را نشان می‌دهند. یك نقطه ویرگول ( : )یا ممیز دوبل ( // ) یك عبارت توصیفی را مشخص می‌كنند كه مترجم از آنها چشم‌پوشی می‌كند.

مترجمی كه توسط سیپرس ارائه می‌شود، cyasm.exe قابل اجرا در پنجره داس[2] می‌باشد. سیپرس مرجع‌ها و راهنمای استفاده برای كاربرانی را تهیه كرده است كه چگونگی استفاده از مترجم را شرح می‌دهد.

مترجم از دو مجموعه دستور مشابه برای CPU‌های سری A و سری‌B پشتیبانی می‌كند. تراشه‌های enCoRo از سری B هستند. تراشه‌های قدیمی‌تر سیپرس، مانند 63001، از سری A بودند و از همة دستورات بجز بعضی از آنها پشتیبانی می‌كنند.

كدهای مترجم

راهنمای كاربران دارای توضیحات كاملی در مورد كد اسمبلی و دایركتیوهاست و در اینجا برخی از جزئیات آن تكرار می‌شود. جدول 1-8 خلاصه‌ای از كدها می‌باشد و جدول 2-8 خلاصه‌ای از دایركتیوها را نشان می‌دهد. كدهای ماشین تراشه به 37 دستور ترجمه شده است.

خصوصیات و محدودیت‌ها

یكی از دلایل انتخاب تراشه 63743، ارزان قیمت بودن آن است. قیمت این تراشه حدود چند دلار در سفارشهای محدود می‌باشد.

تراشه دارای 8 كیلوبایت حافظه برنامه است. با یك بهینه‌سازی، كدهایی كه برای پشتبانی از ارتباطات USB لازم است، می‌توانند در یك كیلوبایت جای گیرند و به این ترتیب 7 كیلوبایت باقیمانده می‌توانند برای كاربردهای دیگر استفاده شوند.

یك ابزار ضروری برای ارتقای این تراشه كیت ارتقا می‌باشد كه شامل بر ارتقا، مترجم و برنامه‌های اشكال زدایی است. همچنین ممكن است احتیاج به برنامه‌ریز Lo PROM –Hi CY3649 نیز داشته باشید كه همه این ابزارها توسط سیپرس در دسترس قرار گرفته است.

63743 برای همه پروژه‌ها مناسب نیست. این تراشه دارای سرعت پایین است كه به معنای آن است كه شما نمی‌توانید به منظور انتقالهای همزمان و توده‌ای از آن استفاده كنید. و سریعترین زمان تأخیر ممكن دارای انتقال وقفه‌ای، 8 بایت در هر 10 میلی‌ثانیه می‌باشد. برخلاف بعضی از كنترلرهای اولیه، 63743 از انتقال وقفه‌ای خروجی پشتیبانی می‌كند.

درون تراشه

CPU این تراشه یك RISC هشت بیتی است كه می‌تواند به حافظه برنامه، RAM، پورت‌ها‌ی I/O همه كاره و البته پورت USB دسترسی داشته باشد. پورت USB در حقیقت یك پورت سوئیچ خودكار است كه هر دو واسط USB و PS/2 را برای ماوس و دیگر دستگاه های نقطه‌یابی ممكن می‌سازد. این ویژگی به منظور طراحی دستگاه‌هایی كه قابل تطبیق با هر دو باس باشند قرار گرفته است. وقفه‌ها و ریست‌های مختلفی می‌توانند به CPU وقفه بدهند.

كنترل و وضعیت اندپوینت

هر كدام از اندپوینت‌ها همچنین دارای یك رجیستر شمارنده اندپوینت هستند كه حاوی اطلاعاتی دربارة پاكت داده‌ای انتقال یافته یا در حال انتقال است. هر كدام از این رجیسترها دارای چهار بیت ‌شمارنده، یك بیت زنجیره داده و بیت وجود داده، هستند. چهار بایت شمارنده، تعداد بایت‌های داده ترنزكشن را نگهداری می‌كند. در ترنزكشن ورودی، این مقدار مشخص می‌كند كه چه تعداد بایت داده در ترنزكشن را نگهداری می‌كند. در ترنزكشن ورودی، این مقدار مشخص می‌كند كه چه تعداد بایت داده در ترنزكشن بعدی فرستاده می‌شود، این تعداد بایت شامل بایت‌های CRC نمی‌شود. مقادیر مجاز بین صفر و هشت می‌باشند. در ترنزكشن‌های خروجی و Setup، این مقدار تعداد بایت‌هایی را كه در آخرین ترنزكشن رسیده است مشخض می‌كند كه این مقدار شامل دو بایت CRC نیز می‌شود. مقادیر مجاز بین 2 تا 10 می‌باشد. شمارنده خروجی و Setup تا هنگامی كه برنامة تراشه رجیستر را بخواند قفل می‌گردد.

در ترنزكشن‌های خروجی و Setup اگر مقادیر CRC رسیده صحیح نباشند، مقدار بیت وجود داده یك می‌گردد.

بیت Data-toggle حالت تغییر مشخصه پاكت داده را تعیین می‌كند. در ترنزكشن‌های ورودی، برنامة تراشه این مقدار را تنظیم می‌كند و در ترنزكشن‌های خروجی و Setup این بیت را SIE تنظیم می‌نماید.

كنترل وضعیت USB

رجیستر كنترل وضعیت USB دارای دو بیت برای ارتباطات USB و چهار بیت برای ارتباط PS/2 یا USB و یك بیت برای ارتباط PS/2 می‌باشد. SIE بیت فعالیت باس را پس از تشخیص فعالیت بر روی باس یك می‌كند. برنامة تراشه می‌تواند از این بیت برای تصمیم‌گیری در رفتن دستگاه به حالت بیكاری استفاده كند. اگر این بیت بیشتر از 3 میلی ثانیه صفر باقی بماند، تراشه باید وارد حالت بیكاری شود.

بیت فعال ساز VREG قادر است كه در خروجی VREG ولتاژ V 3/3 را فعال سازد. این خروجی برای مقاومت بالابر[3] USB به D- در باس است. چون VREG تحت كنترل برنامة تراشه است، كد می‌تواند ولتاژ خروجی را برداشته یا حفظ كند تا اتصال یا جدا شدن دستگاه از باس را تشخیص دهد. امپدانس خروجی VREG حدود 20 اهم است بنابراین مقدار مقاومت باید K 3/1 اهم باشد تا با K 5/1 مرجع خصوصیات سازگار شویم.

بیت حالت ریست USB – بیت مد وقفه فعال شدن PS/2، تعیین می‌كند كه وقفه USB داده شود یا اینكه فعالیت PSP داشته باشیم.

سه بیت كنترلی، برنامة تراشه را قادر می‌سازند كه خطوط USB یا PS/2 را در وضعیت‌های خاصی تنظیم كنند، از جمله این وضعیت‌ها می‌توان از j،k و SE0 مربوط به USB نام برد. اگر قبلاً میزبان قابلیت Remote-wakup را فعال كرده باشد، برنامة كاربردی می‌تواند از وضعیت Force-k برای فرستادن سیگنال بازگشت كه به میزبان می‌گوید دستگاه می‌خواهد ارتباط دوباره آغاز شود استفاده كند.

بیت فعال كردن PS/2 قادر است مقاومت بالابر داخلی كه بین خطوط SDATA و SCLK است را برای استفاده ارتباط PS/2 فعال سازد.

رجیستر داده پورت 2، حالت چهار بیت فقط خواندنی را در یك پورت ورودی كمیك نگهداری می‌كند. دو بیت، حالت D+و D- در هنگام استفاده از USB یا حالت SCLK و SDATA در هنگام استفاده از PS/2 می‌باشند. دو بیت دیگر بیشتر مواقع می‌توانند به عنوان دو ورودی استفاده شوند. اگر مقاومت موجود بر روی خط D- از منبع ولتاژ خارجی برای راه‌اندازی استفاده كند و یا اینكه دستگاه از USB پشتیبانی نكند، از پایة VREG می‌توان به عنوان ورودی استفاده كرد كه در این حالت وضعیت این بیت از طریق P2.0 قابل دسترسی است.

وقتی كه ساعت داخلی فعال است، مرجع زمانی بر روی پایة XTALIN وجود نخواهد داشت و می‌توان از این پایه نیز به عنوان ورودی از طریق PS.1 استفاده كرد.

آخرین رجیستر مربوط به USB رجیستر فعال ساز وقفه‌های اندپوینت است، كه وقفه‌ها را برای اندپوینت‌های صفر، 1 و 2 فعال می‌سازد. توضیحات مربوط به این رجیستر در زیر در بخش پردازش وقفه ارائه خواهد شد.

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی مهندسی شیمی
فرمت فایل doc
حجم فایل 95 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 47

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تحقیق بررسی واكنش های شیمیایی در 47 صفحه ورد قابل ویرایش

« بنام ایزد یكتا »

فصل اول : بینش 1

نام فرآیندهایی كه در جهان هستی در حال انجام شدن می‌باشند با آهنگ یا سرعت خاصی رخ می دهند. گستره ای از علم شیمی كه مربوط به سرعت واكنش های شیمیائی می باشد، سینتیك شیمیائی نام دارد. سینتیك شیمیائی با سرعت انجام یك فرآیند شیمیائی و عوامل مؤثر بر سرعت سر و كار دارد.

اگر در محیط اطراف زندگی خود نگاه كنیم در اثر گذشت زمان، واكنش های شیمیائی در حال رخ دادن می باشند. برخی كند مانند زنگ زدن ، آهن و برخی تند مانند سوختن و یاخنثی شدن اسید و باز می باشند.

نكته: دقت شود در مورد سرعت خودبخودی بخودن معنا ندارد، به عبارتی خودبخودی بودن مفهوم سریع بودن را نمی رساند. بسیاری از واكنش های خودبخودی آنچنان كند می باشند كه شاید هفته ها و سالها در دمای معمولی رخ ندهند. مانند:

نكته: خودبخودی بودن واكنش بحثی است ترمودینامیكی و ترمودینامیك با تعیین سطح انرژی واكنش دهنده ها و فرآورده ها و تغییر آنتروپی است. وقوع واكنش را بررسی می كند، در حالی كه سینتیك دوباره چگونگی تبدیل آن‌ها به یك دیگر و شرایط بهینه برای انجام شدن واكنش را بررسی می كند.

نكته: سینتیك تابع مسیر است.

سرعت یا شتاب یك فرآیند عبارت است از تغییر یك كمیت معین در یك زمان معین. حال این كمیت معین می‌تواند غلظت – بو – زنگ و … باشد.

همچنان كه در علم فیزیك سرعت یك متحرك را با تغییرات جابه‌جائی متحرك در تغییرات واحد زمان. بیان می كنیم در علم شیمی نیز به دنبال یك كمیت مستقیم تا در واحد زمان تغییر كند. از آنجائی كه در حین یك واكنش شیمیائی تعداد مولها دستخوش تغییر می شوند بنابراین سرعت یك واكنش شیمیائی عبارت است از تغییر غلظت یك واكنش گر و یا یك فرآورده در واحد زمان.

مثلاً در واكنش اگر بخواهیم سرعت را برحسب جزء A حساب كنیم. (در علم شیمی سرعت را با R نمایش می‌دهیم و از آنجائی كه سرعت یك واكنش ثابت نیست و با گذشت زمان تغییر می كند. همچون علم فیزیك به بیان سرعت متوسط واكنش می پردازیم یعنی ) حرف R از كلمه Rate به معنای سرعت گرفته شده است.

غلظت A در t1 – غلظت A در t2

T2-t1

توجه: [A] یعنی غلظت A بر پایه مول بر لیتر

حرف یونانی (دلتا)‌به معنای تغییر یك كمیت اندازه گیری شده است.

نكته : سرعت در لحظه های مختلف واكنش با یكدیگر تفاوت دارد. به عبارتی سرعت یك واكنش در ابتدا زیاد و با گذشت زمان از آنجائی كه غلظت واكنشگرها رو به كاهش می‌گذارد كم می گردد.

سرعت یك واكنش كمیتی است تجربی و با اندازه گیری سرعت مصرف واكنش دهنده (ها) یا سرعت تولید فرآورده (ها) معین می گردد.

توجه گردد كه عبارت ‌یك عبارت منفی است. زیرا غلظت دوم A به دلیل مصرف شدن ‌از غلظت اول A كوچكتر است و از آنجائی كه در علم شیمی سرعت منفی معنا ندارد بنابراین سرعت متوسط مصرف A را با عبارت:

به عبارتی ‌سرعت را با بیان یك علامت منفی برای واكنش دهنده (ها) بیان می كنیم.

بنابراین می توان سرعت را برحسب جزء (B) نیز تعریف نمود:

پرسش: تغییرهای سرعت واكنش با پیشرفت زمان به چه ترتیب است؟

1) سرعت واكنش در ابتدا كم است و در نزدیك پایان زیاد می شود.

2) در تمام مدت سرعت واكنش ثابت است.

3) سرعت واكنش در ابتدا زیاد و در نزدیك پایان كم می گردد.

4) با پیشرفت زمان سرعت واكنش به طور منظم افزایش می یابد.

نكته :

انتخاب واحد زمان در سطح دبیرستان اصولاً ثانیه (s) و دقیقه است (min) ولی برای واكنش كند مانند زنگ زدن آهن و یا خرد شدن صفحات كاغذی یك كتاب از واحدهای نظیر روز – هفته – ماه وسال استفاده می شود. در این بحث بیشتر از واحد ثانیه استفاده می گردد.

بنابراین سرعت واحدهای مختلفی دارد.

نكته : انواع واحدهای سرعت

1- واحد mol/s یا mol/min

2- واحد mol/lit/s یا mol/lit/min یا M/S

3- واحد lit/s كه بیشتر برای گازها استفاده می شود.

پرسش: در یك آزمایش 08/0 مول N2 را در ظرف یك لیتری قرار داده تا با هیدروژن واكنش دهد. و مطابق واكنش زیر آمونیاك تشكیل گردد.

اگر در دقیقه های چهارم و هشتم پس از شروع واكنش مقدار N2 باقیمانده در ظرف 04/0 و 02/0 مول باشد سرعت متوسط مصرف N2 در فاصله زمانی دقیقه های چهارم و هشتم برابر است با :

1) 3-10*5 2) 2-10*1 3) 2-10*2 4) 3-10*5/2

نكته: زمانی كه سرعت واكنش بر حسب mol/s باشد آن را به صورت نمایش می دهند و زمانی كه سرعت واكنش برحسب مول بر لیتر بر ثانیه باشد آن را به صورت نمایش می دهند.

نكته 5:

پرسش: 23/0 گرم سدیم در مدت 100 ثانیه در آب حل می شود، سرعت متوسط مصرف مولهای سدیم برحسب ثانیه كدام است؟ 23=Na

1) 2-10*1 2) 4-10*1 3) 3-10*5/2 4) 3-10*3/2

پرسش: اگر غلظت یكی از مواد در واكنش در مدت 25 ثانیه از 05/0 مول در لیتر به 025/0 مول بر لیتر كاهش یابد، سرعت متوسط آن واكنش در مدت زمان گفته شده برحسب، مول بر ثانیه كدام است؟

1) 4-10*1 2) 3-10*5/2 3) 2-10*5 4) 3-10*1

نكته 6:

پرسش: واكنش روبرو در یك ظرف 2 لیتری در حال انجام شدن است.

اگر در مدت 10 ثانیه مقدار No2 به 4/0 مول افزایش یابد، سرعت متوسط تشكیل No2 برحسب 1-mol.s و 1-M.S متر كدامند؟

1) 04/0-02/0 2) 02/0-02/0 3) 04/0-04/0 4) 02/0-04/0

بررسی نمودار غلظت زمان در واكنش

با توجه به این كه غلظت مواد اولیه رو به كاهش و غلظت مواد حاصل رو به افزایش است با گذشت زمان می توان رسم نمود:

در رسم نمودار دقت كنید مصرف یا تولید نسبی هر ماده در یك بازه زمانی متناسب با ضریب استوكیدمتری آن ماده دو معادله موازنه شده است.

پرسش: مطلوب است سرعت واكنش مصرف در فاصله زمانی 10 تا 20 ثانیه

1) 01/0

2) 02/0

3) 1/0

4) 2/0

نكته 7 : بسیار مهم:

نكته 8:

بررسی انواع واكنش ها از لحاظ آثار گرمایی:

1- واكنش گرماده (گرمازا) : واكنش هایی هستند كه در ضمن انجام شدن آنها انرژی گرمایی آزاد می شود. در این دسته از واكنش ها سطح انرژی مواد اولیه بالاتر از سطح انرژی مواد حاصل است.

مثلا در واكنش

Ea انرژی فعالسازی واكنش رفت

Ea …………..برگشت (اگر واكنش را معكوس در نظر بگیریم)

: آنتالپی واكنش

با توجه به منحنی می توان نكات زیر را بدست آورد.

1- انرژی فعالسازی رفت كوچكتر از برگشت است بنابراین واكنش رفت بیشتر از برگشت است.

2- برای بدست آوردن داریم:

در واكنش های گرمازا و در واكنش گرماگیر است.

3- سطح انرژی مواد حاصل كمتر از سطح انرژی مواد اولیه است.

پرسش: اگر انرژی فعالسازی رفت و برگشت واكنشی به ترتیب kj180 و kj210 باشد واكنش برابر است با:

1) 30 2) 30- 3) 390 4) 390-

پرسش: با توجه به نمودار، كدام مطلب درباره واكنش گازی درست است؟

1) انرژی فعالسازی آن در جهت مستقیم بیشتر است.

2) واكنش گرماده و با افزایش محسوس بی نظمی ذرات است.

3) واكنش گرماگیر و با افزایش سطح انرژی ذرات همراه است.

4) آن برابر 1-kgmol226- است.

پرسش: اگر در یك واكنش انرژی فعالسازی رفت برابر kj10 و واكنش به اندازه 150 كیلوژول بر مول انرژی ده باشد، انرژی فعالسازی واكنش برگشت كدام است؟

1) 160- 2) 140- 3) 160 4) 140

2- واكنش های گرماگیر (یا گرماخواه) :

واكنش های گرماگیر (یا گرماخواه) :

واكنش های هستند كه برای انجام شدن آنها نیاز به انرژی گرمایی است. در این واكنش ها سطح انرژی مواد اولیه پائین تر از مواد حاصل است.

است زیار واكنش برگشت سریع است. چرا؟

نكته: 16:

نكته 17:

پرسش: كدام مطلب در مورد انرژی فعالسازی واكنش نادرست است؟

1) از روی تفاوت محتوای انرژی كمپلكس فعال و مواد اولیه مشخص می گردد.

2) عامل مهمی در تعیین سرعت نسبی واكنش ها می باشد.

3) مقدار آن در واكنش رفت، عكس مقدار آن در واكنش برگشت است.

4) هر چه مقدار آن در واكنش بزرگتر باشد، سرعت آن واكنش كمتر است.

با پیشرفت یك واكنش در دمای ثابت كدام تغییر روی می دهد؟

1) انرژی فعالسازی كاهش می یابد 2) برخورد مؤثر بین مولكولها افزایش می یابد.

3) سرعت آن واكنش كاهش می یابد 4) مقدار افزایش می یابد.

نكته 18: شرایط متفاوتی در حجم گازها در این شرایط:

پرسش: از اثر Mg بر Hcl در مدت 5 دقیقه 6/5 لیتر گاز هیدروژن در شرایط متعارفی حاصل شده است، سرعت متوسط واكنش برحسب مولهای هیدروژن در دقیقه كدام است؟

1) 2) 3) 4)

نكته 19:

نكته 20:

نكته 21:

پرسش : علت اصلی افزایش سرعت واكنش با افزایش دما این است كه :

1) مولكولهای در جهت مناسب برخورد قرار می گیرند.

2) انرژی فعالسازی واكنش كاهش می یابد.

3) توانایی مولكولها جهت تشكیل كمپلكس فعال افزایش می یابد.

4) بی نظمی مولكولها در محیط افزایش می یابد.

ساز و كار واكنش های شیمیائی: بررسی جزء به جز مراحل انجام شدن یك واكنش شیمیایی را یا بررسی فرآیند انجام شده در سطح ذره ای ساز و كار واكنش نامیده می شود.

مثلا واكنش زیر را در نظر بگیرید.

شواهد تجربی نشان می دهد كه واكنش از طریق ساز و كار دو مرحله ای زیر انجام می گیرد.

مرحله 1:

مرحله 2:

واكنش كلی از جمع مراحل تشكیل دهنده ساز و كار بدست می آید.

نكته 22: واكنش تك مرحله ای و یا واكنشی كه طی آن در یك مرحله فراورده از برخورد مستقیم واكنش بدست آید یك واكنش … نامیده می شود. یك واكنش كلی اغلب از چند مرحله بنیادی تشكیل شده است.

نكته 23:

پیش بینی جهت پیشرفت واكنش و خارج قسمت واكنش:

هنگامی كه واكنشگرها و فرآورده های یك واكنش شیمیایی مفروض با هم آمیخته می شوند، دانستن این نكته كه آیا مخلوط در تعادل است یا نه و جهتی كه سیستم باید داشته باشد. تا به تعادل برسد، مفید است. اگر غلظت یكی از واكنش دهنده ها یا فرآورده ها صفر باشد، سیستم به سویی می رود كه آن چه را كه نیست ، تولیدكند. اما اگر همگی غلظت های آغازی، غیر از صفر باشند، تعیین جهت حركت به سوی تعادل، دشوارتر است. برای تعیین جهت حركت در این گونه از موارد از خارج قسمت واكنش كه آن را با Q نمایش می دهیم، استفاده می گردد.

زمانی كه غلظت واكنشگرها و فرآورده ها در آغاز در عبارت ثابت تعادل قرار گیرد آن كه بدست می آید، خارج قسمت واكنش نام دارد. خارج قسمت را با نماد Q به صورت زیر نمایش می دهیم:

برای تعیین اینكه یك سیستم، برای رسیدن به تعادل، در كدام راستا حركت می كند، مقادیر Q و k را با هم مقایسه می نمائیم. كه 3 حالت زیر امكان وجود دارد:

1- Q برابر k باشد – در این حالت سیستم در تعادل است و حركتی صورت نمی گیرد.

2- Q بزرگتر از k باشد – در این حالت، نسبت غلظت های آغازی فرآورده ها به غلظت های آغاز واكنشگرها، نسبت بسیار بزرگی است. برای رسیدن به تعادل یك تغییر از فرآورده ها به سوی واكنشگرها، بایستی رخ دهد، سیستم به سمت چپ پیشرفت می كند تا فرآورده ها را مصرف كند و صورت Q كوچكتر شود تا با k هم ارز گردد.

4- Q كوچكتر از k است. در این حالت غلظت های آغازی فرآورده ها نسبت به غلظت های آغازی واكنشگرها بسیار كم است، سیستم برای رسیدن به تعادل، بایستی به سمت راست برود تا واكنشگرها را مصرف و فرآورده ها را تولید كند.

مقاله آشنایی با نرم افزار ACCESS

مقاله آشنایی با نرم افزار ACCESS در 40 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی کامپیوتر و IT
فرمت فایل doc
حجم فایل 23 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 40

مقاله آشنایی با نرم افزار ACCESS

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

مقاله آشنایی با نرم افزار ACCESS در 40 صفحه ورد قابل ویرایش

نرم افزار از دبیرخانه تحت بانك اطلاعاتیAccess 2005 تهیه و تدوین گردیده فلذا برآن شدیم به دلیل توضیح كامل در خصوص نرم افزار استفاده شده جهت این برنامه را از فصل اول كتاب خودآموز جامع مایكروسافتAccess 2003 استفاده نماییم.

اگر با كامپیوترهای شخصی زیاد كار می كنید، بی تردید از واژه پردازها یا برنامه های كاربردی صفحه گسترده در كارهای خود استفاده می نمایید و احتمالاً استفاده از واژه پردازها را از زمانی كه محصولات مبتنی بر كاراكتر تحتMS-DOS به كار برده می‌شوند شروع كرده و به تدریج آنها را به واژه پردازهایی كه تحت سیستم عامل ویندوز اجرا می‌شوند ارتقاء داده اید. و نیز احتمال می رود كه اكنون از مزیت داشتن بعضی نرم افزارهای بانك اطلاعاتی، یا به منزله جزئی از بسته های مجتمع سازی نشده مانند Microsoft Works یا به صورت یك برنامه جداگانه برخوردار هستید.

اكنون مدت های طلوانی است كه برنامه های بانك اطلاعاتی برای استفاده كلیه كاربران كامپیوترهای شخصی به بازار ارائه شده اند، ولی متأسفانه بیشتر این برنامه ها یا برنامه‌های مدیریت ذخیره سازی ساده داده ها می باشند كه برای ساخت برنامه های كاربردی مناسب نمی باشد. امروزه، حتی افرادی كه با كامپیوتر به خوبی آشنا هستند نیز از سیستم های بانك های اطلاعاتی پیچیده دوری می كنند، مگر اینكه مجبور به استفاده از یك بانك اطلاعاتی اختصاصی تكمیل شده باشند. اكنون، با ارائهAccess مایكروسافت، یك سیستم بانك اطلاعاتی ساده در اختیار همگان می باشد و كاربران بسیاری برای ساخت بانك های اطلاعاتی ساده و كاملاً پیشرفته از آن استفاده می كنند.

اكنون كه هفتمین نسخهAccess ارائه شده است، این نرم افزار به مراتب از پنجمین نسخه خود كه برای نسخه های32 بیتی ویندوز طراحی شده بود قدرتمندتر گشته و نیاز به بررسی نحوه استفاده از كامپیوتر برای انجام كار تحتAccess دارد. اگر تاكنون به علت نیاز به مهارت های برنامه نویسی یا به علت نیاز به صرف وقت زیاد جهت یادگیری كار با بانك های اطلاعاتی، از نرم افزارهای بانك های اطلاعاتی دوری گزیده‌اید، اكنون می توانید بدون واهمه از علل فوق كار با برنامه ساده و آسانAccess را شروع كنید. ولی چگونه می توان مطمئن شد كه به كاربردن Accessبرای انجام كارهای شما یك برنامه مناسب و انتخاب درست می باشد برای این منظور در زیر نگاهی به مزایای استفاده ای یك نرم افزار توسعه بانك اطلاعاتی بیندازید.

بانك اطلاعاتی چیست؟

به یك زبان ساده، یكDataBase (بانك اطلاعاتی) به مجموعه ركوردها و پرونده هایی اطلاق می شود كه به منظور خاصی سازماندهی شده اند. برای مثال، می توانید اسامی و نشانی كلیه دوستان یا مشتریان را بر روی كامپیوتر خود نگه دارید. و یا كلیه نامه هایی را كه می نویسید نگهداری كرده و انها را به ترتیب اسامی گیرندگان آنها مرتب سازید. و یا مجموعه ای از پرونده های حاوی، اطلاعات مالی- پول های پرداختی و حساب های دریافتی و موازنه حساب های خود را روی كامپیوتر ذخیره كنید. اسناد واژه پرداز كه برحسب عنوان سازماندهی می شوند نیز به نوعی یك بانك اطلاعاتی را تشكیل می‌دهند. پرونده های صفحه گسترده ای كه بر حسب كاربران آنها سازماندهی شده اند نیز نوع دیگری از یك بانك اطلاعاتی می باشند، میانبرها به كلیه برنامه ها در روی منویStart ویندوز نیز نوعی بانك اطلاعاتی محسوب می شوند و میانبرهای اینترنت به پوشهFavorite شما هم یك بانك اطلاعاتی است.

اگر كار شما كاملاً سازماندهی شده باشد، می توانید صدها كاربرگ یا میانبر را با استفاده از پوشه ها و زیرپوشه ها اداره كنید. هنگام انجام این كار، «شما» مدیر بانك اطلاعاتی محسوب می شوید. ولی اگر به اشكال بزرگی برخوردید چه باید كرد؟

چگونه می توان اطلاعات مربوط به مشتریان متعدد را كه در اسناد و پرونده های كاربرگ های گوناگون درج شده اند جمع آوری كرد و به آنها دسترسی داشت؟ چگونه می توان با وارد كردن اطلاعات جدید همین اطلاعات رابطه برقرار نمود؟ چگونه می‌توان مطمئن شد كه اطلاعات وارد شده صحیح می باشند؟ چگونه می توان اطلاعات را با دیگرانبه اشتراك گذاشت، ولی به آنان اجازه تغییر آنها را نداد؟ برای انجام این كارها، به یك سیستم مدیریت اطلاعات یا DataBase Management System (DBMS) نیاز دارید.

بانك های اطلاعاتی رابطه ای

تقریباً كلیه سیستم های جدید مدیریت بانك اطلاعاتی، اطلاعات را با استفاده از الگوی مدیریت رابطه ای بانك اطلاعاتی، ذخیره و اداره می كنند. در یك سیستم مدیریت رابطه‌‌ای بانك اطلاعاتی كه به RDBMS معروف می باشد، سیستم كلیه اطلاعات را از طریق جدول كنترل می كند. در جدول هایی (Tables) كه حتی یك عنوان مثل نام مشتری یا محصول ذخیره می شوند، هر جدول دارای ستون ها(Columns) یا فیلدها(Filds) می باشد كه هر ستون حاوی اطلاعات مختلفی درباره موضوع (مثل نشانی مشتری یا شماره های تلفن) می باشد. و نیز یك جدول دارای ردیف ها(Rows) (یا ركوردها(Crecords) است كه كلیه مشخصه های یك نمونه از موضوع (مثل اطلاعات درباره یك محصول یا یك مشتری خاص) در آنها ثبت می شوند. ولی هنگامی كه از یك بانك اطلاعاتی پرس و جویی(Query) می كنید (آوردن اطلاعات از یك یا چند جدول) همیشه نتیجه شبیه جدول دیگری به نظر خواهد رسید.

اصطلاح رابطه ای (Relational) از این واقعیت ناشی می شود كه هر جدول در یك بانك اطلاعاتی حاوی اطلاعات مربوط به یك موضوع و فقط یك موضوع می شود. اگر الگوی مدیریت رابطه بانك اطلاعاتی را مرور كنید متوجه خواهید شد كه رابطه (Relation) برای مجموعه ای از ردیف ها (یك جدول) درباره یك موضوع به كار می‌رود، و نیز اطلاعات مربوط به دو دسته از اطلاعات (مانند مشتری ها و سفارشات) می توانند بر اساس مقدارهای مرتبط داده های به عنوان یك ورودی منظور شوند. برای مثال، ذخیره اسم و نشانی ممشتری برای هر سفارشی كه مشتری می دهد كار زائدی است. در یك سیستم رابطه ای بانك اطلاعاتی، اطلاعات مربوط به هر سفارش دارای فیلدی است كه اطلاعاتی مانند شماره مشتری را ذخیره می كند و از این فیلد می توان برای برقراری ارتباط و اخذ هر نوع اطلاعات مربوط به این مشتری استفاده كرد.

در عین حال می توانید اطلاعات مقدارهای مرتبط به هم در چند جدول یا پرس و جو را با هم یكی سازید. برای مثال می توان از اطلاعات شركت كه شامل اطلاعات تماس است برای یافتن نشانی های تماس با یك شركت خاص استفاده كرد و یا از اطلاعات مربوط به كاركنان همراه با اطلاعات هر دپارتمانی برای پیدا كردن بخشی كه كارمند خاصی در آن كار می كند استفاده نمود.

چند اصطلاح مربوط به بانك اطلاعاتی/ پایگاه داده های رابطه ای

:Relation اطلاعات درباره فقط یك موضوع مانند مشتریان، سفارش ها، كاركنان، تولیدات یا شركت ها. این اطلاعات معمولاً در سیستم مدیریت رابطه ای بانك اطلاعاتی در یك جدول (Table) نگهداری می شوند.

:Attribute اطلاعات ویژه درباره یك موضوع، مثل نشانی مشتری یا ارزش یك سفارش. مشخصه های فوق معمولاً در ستون (فیلد) یك جدول قرار داده می شوند.

:Instance یك عضو مخصوص در یك رابطه- مثل یك مشتری یا محصول منفرد. این جزء معمولاً در جدول به صورت یك ركورد یا در ردیف نگهدرای می شود.

:Relationship روشی كه در آن اطلاعات در یك رابطه مربوط به اطلاعات در رابطه دیگری می شود. برای مثال، هر مشتری دارای «یك- به- چند» رابطه با سفارش ها می‌باشد، زیرا یك مشتری می تواند چند سفارش داشته باشد، ولی هر سفارش مختص به یك مشتری می باشد. رابطه شركت ها با افراد مورد تماس یك رابطه «چند- به- چند» می باشد، زیرا هر مشتری می تواند چند نشانی تماس داشته باشد و یك مشتری نیز می تواند با چند شركت تماس داشته باشد.

Join پروسه به هم پیوستگی جدول ها یا پرس و جوها در جدول ها از طریق مقدارهای داده های مربوط به هم. برای مثال، مشتریان را می توان با تطابق شماره شناسایی مشتری(Customer ID) در یك جدول مشتری به سفارش ها در جدول سفارشات به هم مربوط ساخت.

بیسیك و اشیاء مدولی استفاده نمایید.

Access 2003 شامل ویژگی هایی برای فراهم كردن امكانات دسترسی آسان به داده‌هایتان در روی اینترنت محلی شركت خود یا بر روی اینترنت می باشد. شما می‌توانید صفحه های دستیابی به داده هایی را ایجاد كنید كه كاربران از طریق آن تحت مرورگر Internet Explorer بتوانند داده های بانك اطلاعاتی شما را مشاهده و مرور كنند. و نیز می توانید به پایگاهMicrosoft Sharepiont Team Service پیوند داشته و از داده های آن به طور اشتراكی استفاده كنید و داده های منتخب را به منزله یك صفحه ثابت وب HTML صادر كرده یا یكMicrosoft Active Server Page از وب را به بانك اطلاعاتی خود پیوند دهید.

در Access تسهیلات توسعه پیشرفته ای برای برنامه های بانك های اطلاعاتی فراهم آورده شده است كه نه تنها داده ها را در ساختارهای همان بانك اطلاعاتی پردازش می‌كنند، بلكه از قابلیت پردازش اطلاعات ذخیره شده به فرمت های مختلف در بانك‌های اطلاعاتی دیگر نیز برخوردار می باشد. و شاید قدرت ارزشمندAccess در همین قابلیت اداره كردن داده های صفحه های گسترده، پرونده های متنی، پرونده های Paradox, dBASE و بانك اطلاعاتی foxproو هر بانك اطلاعاتی مانندSQL است كه در آن استانداردODBC پشتیبانی می شود. این مطلب به معنای این است كه شما می‌توانید Access را برای ساخت برنامه هایی مبتنی بر ویندوز به كار ببرید كه پردازش داده ها در آنها بر روی سرورSQL یا روی بانك اطلاعاتی سطح بالایSQL انجام می‌شود.

برای توسعه دهندگان خبره برنامه ها، Access ساخت یك مجموعه برنامه Access در یك پرونده و پروژه(.adp) را ممكن می سازد كه به طور مستقیم به Microsoft SQL Server (نسخه6و نسخه های بعدی) پیوند می خورد تا شما بتوانید جدول ها و پرس و جوهایی (مانند مشاهده ها، تابع ها یا روال های ذخیره شده) را مستقیماً در SQL Server قرار داده و فرمها، گزارش ها و صفحه های دستیابی درAccess را ایجاد كنید.

تصمیم گیری برای استفاده از نرم افزار بانك اطلاعاتی

هنگامی كه از یك سند واژه پردازی یا از یك صفحه گسترده برای انجام كاری استفاده می كنید، باید همزمان داده ها و محاسبات یا تابع هایی را كه برای انجام محاسبات لازم دارید مشخص سازید. در كارهای ساده با تعداد محدودی داده، انجام این كار یك روش ایده آل محسوب می شود. ولی چنانچه حجم داده های شما زیاد باشد، مدیریت این داده‌ها در سندهای یا پرونده های گوناگون صفحه گسترده كار بسیار سختی خواهد بود و با اضافه كردن یك ركورد دیگر (یك مورد تماس جدید، یا یك سرمایه گذاری جدید در پروفایل شما) به احتمال زیاد كنترل كار از دست شما خارج خواهد شد و حتی امكان دارد از حد حافظه سیستم یا ظرفیت ذخیره سازی برنامه نرم افزار فراتر رود. از آنجایی كه بیشتر برنامه ها در یك صفحه گسترده باید قادر به بارگذاری كل پرونده صفحه گسترده در حافظه باشند، در صورت نداشتن حافظه كافی برای بارگذاری كامل پرونده، این اولین نشانه ای است كه شما را ملزم به استفاده از یك بانك اطلاعاتی خواهد كرد.

اگر باید فرمولی را تغییر دهید و یا نحوه قالب بندی داده خاصی را عوض كنید، شاید مجبور شوید در جاهای مختلفی این كار را انجام دهید. هنگامی كه محاسبات جدید را برای داده های موجود منظور می كنید شاید مجبور شوید كه اسناد موجود را كپی كرده و یا آنها را تغییر دهید یا از پیوندهای مركب به پرونده هایی كه حاوی اطلاعات مورد نظر است استفاده كنید و اگر یك كپی از این اسناد برای عملیات جدید ایجاد كنید چگونه می خواهید اطلاعات در دو نسخه را همگام سازید؟

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی هنر و گرافیک
فرمت فایل doc
حجم فایل 31 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 26

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تحقیق بررسی نور و رنگها در ارگونومی در 26 صفحه ورد قابل ویرایش

فهرست

عنوان

صفحه

مقدمه: نورهای و رنگها، طیف الكترومغناطیس………………………………………………….

فصل 1- دریافت رنگ……………………………………………………………………………………

دیدرنگ……………………………………………………………………………………………………….

حساسیت طیفی ص نوع مخروط…………………………………………………………………….

تفسیر رنگ در سیستم عصبی …………………………………………………………………………

درك نورسفید……………………………………………………………………………………………….

تكمیل احساس رنگ بوسیله شبكیه مغز…………………………………………………………….

دید فوتویك و دیداسكوتوپیك…………………………………………………………………………

فصل 2 كاربردهای ارگونویك رنگ………………………………………………………………….

فصل 3 قابلیت ها و مقررات ارگونومیك رنگ………………………………………………….

مقررات رنگ ارگونومیك……………………………………………………………………………….

مقررات رنگ برای ایمنی جاده ها…………………………………………………………………….

مقررات رنگ برای ایمنی صنایع………………………………………………………………………

مقرارت رنگ برای تشخیص لوله ها…………………………………………………………………

مقررات رنگ برای سیستم های هیدرولیك……………………………………………………….

مقررات سیستمهای پنوماتیكی…………………………………………………………………………

مقرارت رنگ برای كابل ها……………………………………………………………………………..

مقررات رنگ در راه آهن………………………………………………………………………………..

رنگ در محصولات خطرناك…………………………………………………………………………..

مقررات رنگ كنترل ها…………………………………………………………………………………..

منابع كتاب رنگها برای سلامتی شما…………………………………………………………………

كتاب كاربرد رنگ در ارگونومی……………………………………………………………………….

طیف الكترومغناطیس

جدولهای بعدی چگونگی قرارگرفتن رنگها را با طول موجهای متفاوت در طیف الكترومغناطیسی نشان یدهد: اندازة امواج از كوتاهترین فركانسها شناخته شده (كه همان اشعه كیهانی است) آغاز شده و به طول موجهای كه توسط ایستگاههای رادیو و امواج الكتریكی كه بوسیلة ژانراتورها تولید می شوند ختم می گردد. طیف نورمرئی تنها بخش كوچكی از این طیف الكترومغناطیس كلی را دربر می گیرد.

واحد اندازه گیری، در فیزیك نور بكار می رود و خاص اندازه گیری مقادیر بسیار كم است. هر آنگستروم برابر با یك میلیونیم متر می باشد.

نور خورشید بخش مهمی از طیف مرئی را اشغال كرده كه در ان رنگها آبی و سبز درمركز قرار دارند. ماراء بنفش‌ آخرین حد طیف نوری خورشید است كه در مرز 3000 آنگستروم به دلیل مقاوم بودن اتمسفر زمین متوقف می‌شود.

نوری كه از یك لامپ معمولی متصاعد می شود، عملا اشعة ماوراء بنفشس در خود ندارد ولی مقدار زیادی امواج مادوم قرمز با آن همراه است.

كه ازنظر چشمهای ما نامرئی بود و تنها از طریق متصاد كردن حرارتی كه همراه آن است، قابل تشخیص می باشد. متقابلا لامپهای فلورسنت، از خودطول موجی متصاد می سازد كه متعلق به ماوراء بنفش است. این لامپ بوسیلة تركیب بخار جیوه و یك گاز كمیاب یعنی آرگون از خود نور می می دهد. بخاطر داشته باشید كه در میان لامپهای مصنوعی، لامپهای حرارتی از خود امواج مادون قرمز و نورمرئی را متصاد می كنند كه آخرین حد آن نور آبی است. متقابلا لامپ فلورسنت اشعة ماوراء بنفش و بسیاری از نورهای مرئی را تولید می كند.

همانگونه كه دیدید، ماوراء بنفش و مادون قرز از دو سو طیف نور مرئی را احاطه كرده اند. همچنین تدذكر می‌شود كه امروزه علم تاثیر شدید این دو نوع اشعه را بر بدن انسان شناخته و دربرخی سیستمهای مدرن درمانی از اشعه ایكس و امواج رادیویی استفاده می كنند.

چندمین دهه انجام شده است. ولی حوادث ماشین آلات آتش نشانی ادامه و اتفاق می‌افتد.

تاریخچه ماشین آتش نشانی

در آغاز قرن حاضر، رنگ قرمز جهت اعلام خطر و كامیون های آتش نشانی بكاررفته است. ماشینهای سواری سیاه بودند، و كامیونها آتش ناشی خیلی بزرگتر از یكدیگر ماشینهای موجود در سطح جاده ها نبودند، بنابراین این رنگ از اهمیت ویژه ای برخوردار شد. ماشینهای آن زمان رادیو. تهویه مطبوع، ضبط صوت یا استریو نداشتند و از آن یكذدیگر تفكیك نشده بودند. غالب آنها پنجره تداشتند و سرعت ترافیك آرام بود. در این دوره آژیرها دارای قدرت كمی بودند (تعدادی از آنها توسط دست هندل زده می شدند) و چراغهای ویژه خطر نسبتا ضعیف بودند.

با پیشرفت تكنولوژی، ماشینها و كامیونهای آتش نشانی نیز كامل یافتند. امروزه اتومبیل‌ها بی نهایت بی صدا و راحت، جهت تفریح و حمل نقل مورد استفاده قرار می گیردند.

ماشین آلات آتش نشانی خیلی بزرگتر، پرصداتر و دارای فلاشینگ های سریع و پرقدرت و چراغهی چرخان می باشند. رنگ قرمز، كه عمدتا در 75 سال قبل برای كامیونهای آتش نشانی مورد استفاده قرار می گرفت، بعنوان رنگ انتخابی برای این ماشین آلات بجا ماند. ماشین آلات حریق تعداد غیر متعارفی از حوادث در هنگا انجام ماموریت بجا ماند. ماشین آلات حریق تعداد غیر متعارفی از حوادث در هنگام انجام ماوریت را شامل می شوند. در مطالعه ای گزارش شده كه حوادث ماشین آلات حریق به میزان 10 مرتبه بیشتر از حوادث ماشینهای شخصی می باشد. (soloman & king 1995) آژیرها، چراغها و وضعیت قرمز به نظر جهت جلب توجه به اعلام خطر پیغام نجارت «راه» را باز نائید». طراحی شده اند. اما این اقدامات همیشه كارا نیستند. چرا؟

آژیر شنیده می‌شود، جهت یابی صدا مشكل می باشد. متاسفانه، اختلال جهت یابی در اتومبیل های مدرن كه بطور موثر صدا را مد نظر قرار نمی دهند، چشم پوشی شده ‌است. چراغهای فلاشینگ، صدای آژیرها را همرای می نماید. این چراغها در محدوده9 وسیع از نظر اندازه، شكل و شدت وجود دارند، به این ترتیب می توان دریافت كه وسایل نقلیه ویژه‌ خطر سال به سال رشد می نمایند.

متاسفانه اثر چراغهای فلاشینگ بطور محسوسی در نور روز تقلیل می یابد. در درخشندگ های زیاد یا در زیر تابش نور خورشید، چراغها كاملا بی اثر می‌شوند. بنابراین در روز، وقتیكه شدت ترافیك بیشترین مقدار را داراست، چراغهای فراشینگ دارای كمترین اثر می باشند. طی بررسیهائی دیده شده، 70% حوادث ماشین آلات آتش نشانی در طی روز اتفاق می افد (Newyorkstate Department of mortor Vehicle 1990) در تلاش جهت كاهش میزان حوادث، رئیس آتش نشانی شهرMissouri . st Iouis اخیرا به واحد ترابری دستور داد كه از چراغهای قرمز و آژیر در حریق ها بجز مكانهای فوق العاده بحرانی استفادن ننمایند. ایا چراغهای فلاشینگ و آژیرها در حوادث سهمی هستند؟

رنگ و ایمنی

مرروی بر عملكذرد بینائی رنگ در انسان برای طرح سومین سوال مربوط به ایجاد صفت مشخه «توجه و خبردار» در مورد كامیونها آتش نشانی می باشد. در میانهخ سالهای 1800 میلادی، هلمولتز، در مورد ضعف چشم انسان نسبت به رنگ قرمز مقالاتی نوشت. وقتی جشم انسانها با نور روز تطابق حاصل می نماید (فتوتوپیا phototopia) ، رنگ قرمز نسبت به رنگ های دیگر خیلی مشكل دیده می‌شود. درشب، وقتی چشم با ترایك تطابق حاصل می نماید (اسكرتوپیا Scotopia) عملا نسبت به رنگ قرمز كور می‌شود (Hart, 1992; southhall, 1961)

Traquair (1949) دریافت كه رنگ های اصلی قدری بیشتر از دیگر رنگ ها دیده می‌شوند. بنابرای زودتر تشخیص داده می شوند. قرمز محدوده ای باریك دارد، در صورتیكه محدوده زرد پهن می باشد. Allen (1970) توضیح داده است در اشخاصی كه با نقیصه رتگ بینی رنگ قرمز دست به گریبانند براحتی می توانند رنگ زرد را تشخیص دهند. در حقیقت 8% مردان مبتلا به نقیصه قرمز / سبز بوده كه از این گروه 25% نسبت به قرمز كوررنگ می باشند (Allen, 1970)[1].

تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت

تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت در 21 صفحه ورد قابل ویرایش
دسته بندی روانشناسی و علوم تربیتی
فرمت فایل doc
حجم فایل 14 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 21

تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت

فروشنده فایل

کد کاربری 6017

تحقیق بررسی نقش آموزش و پرورش در تربیت در 21 صفحه ورد قابل ویرایش

آموزش و پرورش :

از آموزش و پرورش تعاریف زیادی به عمل آمده است. عده ای آن را عمل بار آوردن كودك یا جوان می‌دانند كه وسیله قرار می‌گیرد تا جمیع استعدادهای روانی و جسمانی تحت تعلیم گسترش یابد.

گروهی معتقدند آموزش و پرورش عملی است كه به وسیلة بزرگسالان روی خردسالان انجام می‌شود و به عبارت دیگر عملی است كه نسل متقدم بر روی نسل متأخر انجام می‌دهد.

دسته‌ای آموزش و پرورش را كنش‌های تأثیراتی می‌دانند كه در متعلم اعمال می‌شوند تا بدان وسیله در او شناخت‌ها، عادات، ارزش‌ها، روش زندگی و … بوجود آمده و به او اجازه می دهد كه از خود فعالیتهای نهادی را كه شخصاً قادر به تحقق آنها نبوده است، بروز دهد.

بنابر تعاریف فوق می‌توان گفت كه آموزش و پرورش عملی است به منظور تربیت و تكامل روان و جسم، احساسات و عواطف یك فرد، كه یك جامعه یا یك گروه اجتماعی سعی دارد بوسیلة آن قدرتی را كه از طریق یادگیری‌هایش بدست آورد، جهت ادامة حیات فردی و جمعی به اعضای جوان انتقال دهد. این چنین تربیتی لازم است تا موجب شود كه فرد با استفاده بهتر از منابع موجود در یك جامعه و تفهیم ارزش‌های واقعی آن به سوی زندگی بهتر در آن جامعه جهت خود و دیگر افراد جامعه سوق داده شود. از این روست كه هدف تعلیمات رسمی در یك اجتماع باید ضمن شناخت و شكوفایی استعدادها به حقیقت آنچه كه می‌تواند ایده‌آل باشد و آنچه كه باید مورد استفاده قرار گیرد، بپردازد.

كوشش‌های تربیتی باید دارای هدفی چون فراهم نمودن تسهیلات ادامة حیات فرد در ارتباط با جمع، متناسب با مكان و زمان، تفهیم مفاهیم ارزش‌ها، پیشرفت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی باشد.

مفهوم تعلیم و تربیت در هر جامعه‌ای با نظام اجتماعی آن ارتباط داشته و هدف تربیت در هر جامعه‌ای اختصاص به آن دارد. از این روست كه در جوامع مختلف می‌تواند در مفهوم انتقال دانستنی‌ها، انتقال و تحلیل یادگیری‌ها، یك نیاز انسانی، وسیلة حكومت حكام، وسیله منازعه برای تولید و بالاخره وسیلة منازعة طبقات اجتماعی محسوب گردد.

نهاد آموزش و پرورش، در هر معنا و مفهومی كه بكار ‌رود، می‌تواند وسیله لازمی باشد جهت پیشرفت هر تحول دریك جامعه و بخصوص تحولی كه در شئون مختلف اجتماعی بكار رفته و سیاست زندگی جمعی را استحكام می‌بخشد.

از این روست كه تعلیم و تربیت می‌تواند در قالب مفهوم یك نیاز و لازمه‌ی بقای هر جامعه‌ای قلمداد شود.

عده‌ای از مربیان وظیفة تعلیم و تربیت را انتقال سرمایه تمدنی ذكر كرده‌اند كه در اینجا باید این نكته مدنظر مربیان باشد كه تنها انتقال این میراث موجب ترقی و توسعه آن نمی‌شود زیرا بسیاری از افكار نظریات، آداب و رسوم و عقایدی كه سال‌ها در میان مردم یك جامعه نفوذ داشته و بوسیلة نسل‌ها انتقال یافته‌اند و این افكار و نظریات به همان وضع سابق باقی مانده، بر اعمال مردم حكومت دارند. بنابراین وظیفة تعلیم و تربیت در مقابل میراث فرهنگی یا سرمایة تمدنی نه تنها انتقال آنها از نسلی به نسل دیگر است بلكه كار مهم تعلیم و تربیت یا مربی كمك به افراد در ارزش سنجی این میراث و توسعة آن‌هاست و شاید یكی از عوامل عقب ماندگی كشورهایی كه در گذشته فرهنگ‌های غنی داشته‌اند همین امر بوده است كه آنها فقط به انتقال میراث فرهنگی خود پرداخته‌اند و اقدامی برای ارزش سنجی و توسعه و پیشرفت آن میراث نكرده‌اند.

مدرسه مؤسسه‌ای از نهاد اجتماعی تعلیم و تربیت است كه تربیت اعضای آیندة اجتماع را به عهده می‌گیرد. لازمة تحقیق امر آموزش و پرورش این است كه عمدتاً ارتباطی بین انسانها بوجود آورد و اجتماع كه خود معجونی از ارتباطات است، دراین راه اقدام می‌كند. روابط انسانی موجود در درون مدرسه، جانبخش ارتباط اجتماعی است. چون مدرسه در قالب ارتباطات عمدی كه بوجود می‌آورد از طرق مختلف به فردی كه در آینده قسمتی از مسئولیت‌های اجتماعی را به عهده خواهد گرفت، فهمیدن و تجزیه و تحلیل كردن را در كنار آموخته‌های خودكفایی جهت امرار معاش می‌آموزد. از این روست كه مدرسه خود سیمایی است از اجتماع، در قالب اجتماعی كوچك برای كودكان و نوجوانان كه كاملاً مشخص از سایر جوامع بشری است. بعلاوه برآورد آرمان‌های عالی آموزش و پرورش در رفع نیازهای اجتماعی را برنامه هایی منظم و قبلاً تدراك شده‌ای لازم است. نظام‌های تربیتی با اقدام براین عمل تحقق آن را در محلی به نام مدرسه یا آموزشگاه عملی می‌سازند.

مدرسه جهت سازندگی اجتماعی كوشش می‌كند در برنامه‌ریزی‌های خود، خواسته‌های اجتماعی را در مورد توجه قرار ‌دهد.

دراین مسیر با تصمیم یگانگی و یكسانی هدف بین دانش آموزان وحدت جامعه را تضمین می‌كند. جوامع متمدت امروزی با یادگیری‌های غیرمستقیم نمی‌توانند نیازهایشان را برآورده سازند، لذا وجود مدرسه الزامی شده و آن را ركنی از استمرار انسانهای اجتماعی قلمداد می‌كند. این اجتماع كوچك دانش آموختن را با ایجاد قدرت عمل اشاعه داده، حس اطاعت از قانون و مناطق را در فرد تقویت می‌نماید.

می توان اذعان نمود كه اجتماعی بدون تعلیم و تربیت نمی‌تواند موجود باشد، چه آموزش و پرورش عامل اصلی و اساسی اجتماعی شدن هر فرد می‌باشد. كودك به محض ورود به مدرسه با دنیایی جدید روبرو می‌شود، او با یك رشته از مقررات لازم‌الاجرا مواجه شده و در مقابل فردی به نام معلم كه مستقیماً به هدایتش پرداخته و به كمك سایر وسایل انتقال دانستنی‌ها و ایجاد انگیزش به آموختن در اجتماعی شدن كودك ایفای نقش می‌كند. این واقعیت در مدارس ابندایی بیشتر به چشم خورده و اجازه این اظهار نظر را می‌دهد كه انگیزة اجباری و رایگان كردن این دوره از تعلیمات پایه‌ای عمدی و قرارگرفتن آن از سرلوحة برنامه‌های اجتماعی، همین امر است.

امروزه نقش مدرسه با هدف‌های گذشته آن كه صرفاً جنبة تعلیمات به ویژه در مسیر خواندن و نوشتن داشت، بكلی عوض شده است. بدین طریق كه آموزشگاه امروزی وظیفه دارد، ضمن انتقال دانستنی‌های مربوط به خواندن و نوشتن در تربیت انسانی سازنده همت گماشته و به جمعیت تحت تعلیم خود بیاموزد كه ضمن كشف وجود خود، با شناخت از زندگی جمعی در شناخت وجودی دیگران نیز موفق شود. بدین طریق درست استدلال كرده و قضاوت نماید، راه ارتباط با دیگران را بیاموزد، روشن ببیند و نیك بیندیشد و به طور كلی هدف نهایی خود را با انسانی ساختن محتوای تعلیمات در راه تربیت انسان دنبال كند. چون او اشاعه گر ایدئولوژی نهادی است كه باید ضمن تبعیضات درك الویت‌ها و تفهیم دموكراسی‌ با پرورش اذهان باز در تحكیم انسانیت در جوامع بشری اهتمام ورزد.

اجتماع از مدرسه به عنوان یك مؤسسه تربیتی متوقع است كه ضمن ایجاد تربیت اجتماعی در دانش آموزان بتواند در پرورش افراد سازنده جهت رفع نیازهای اجتماعی نیز اهتمام ورزد. ولی باتوجه به برنامه‌ها و كیفیت محصول آن ضعف كفایت در ایفای نقش آن كاملاً مشهود می‌گردد و بدین طریق مدرسه پاسخگوی خواسته‌های اجتماعی با درصدی بالا نشده و غیرمستقیم با تربیت مستقیم اجتماعی شدن بهتر دانش آموزان را عاید نمی‌كند.

در بعضی از جوامع بخصوص در جوامع سرمایه داری بعلت وجود فواصل محدود، در میان طبقات اجتماعی مدرسه برای فرزندان متعلق به طبقات غیرمرفه كه دارای كمبود‌های زبان تفهیمی و فرهنگی كه ناشی از نارسایی‌های اقتصادی است، نمی‌تواند به صورت یكسان اجراء شود. بدین جهت است كه برنامه‌های تربیتی با برخورد با نارسایی‌ها، عدة كثیری از تودة اجتماعی را پس از سالها سرگرمی بدون اندوخته لازم وارد اجتماع می‌سازد.

به این ترتیب ضمن تضعیف سازندگی آنان جهت جامعه، مدرسه كه باید گسترش دهنده دموكراسی باشد، پرپركنندة گل آن می‌شود چون اگر مدرسه كودك را در جوامع سرمایه داری، اندك توشه‌ای هم بدهد مستقیماً به خدمت سرمایه‌داران گسیل می‌دارد.

محكوم كردن مدرسه به طور اعم بدور از انصاف است چون اگر آموزش و پرورش یك نهاد اجتماعی است و نظام هر اجتماعی در هدف‌های ایدئولوژی آن دخالت دارد، بدین نحو آموزشگاه مؤسسه‌ای است كه ایدئولوژی دولت را اشاعه می دهد. پس مدرسه موقعی برای اجتماع است كه از طریق نظام هر اجتماعی نارسایی‌های اقتصادی و نابرابری‌های موقعیت‌ها تضعیف شده و مدرسه دستگاه ایجاد هدف‌های گروه خاصی نباشد. در آن صورت مدرسه از موازین دموكراسی اجتماعی برخوردار خواهد شد.

آسانی توجیه كند و راه‌حل آنها را پیدا كند.

ـ قدرت بیان : قدرت بیان و خوش صحبتی یكی از عواملی است كه در ایجاد رابطه با افراد فوق‌العاده مؤثر است و معلم كه علاوه برایجاد رابطه با دانش آموزان باید مطلب درسی را به آنها تفهیم كند، حتماً باید از این نیرو برخوردار باشد. بسیاری از افراد باسواد و مطلع هستند ولی در اظهار مطالب و تفهیم آن به دیگران ناتوانند. چنین افرادی به ندرت در كار معلمی و آموزش می توانند موفق باشند.

ـ ارزشیابی از كار خود : یك معلم خوب كسی است كه مرتب از كاری كه می‌كند ارزشیابی به عمل آورد. یعنی باتوجه به هدف‌های آموزشی و رفتاری كه در آغاز و شروع هر كلاس در نظر دارد، باید ببیند كه تا چه حد این هدف‌ها برای او حاصل شده است و تا چه حد توانسته است در دانش آموزان نفوذ كند و مورد تأیید آنها واقع شود.

ـ آراستگی ظاهر : معلمی كه در برابر دانش آموزان كلاس ظاهر می‌شود و ناچار است روزی چندین ساعت با آنها سر و كار داشته باشد، باید از نظر سر و وضع ظاهر كاملاً آراسته باشد. البته این آراسته بودن به آن معنی نیست كه همیشه لباس آخرین مد به تن داشته باشد و هر روز ساعت ها وقت صرف خودآرایی نماید، بلكه باید آرایش و پوشش او با محل و محیطی كه در آن تدریس می‌كند متناسب باشد و رعایت پاكیزگی و انضباط و غیره را بنماید.

معلم خوب باید تمام خصوصیاتی را كه ذكر شد به اضافة بسیاری دیگر از مشخصاتی كه برای یك معلم شایسته و ضروری است، دارا باشد. ولی با وجود تمام خصوصیات باید متذكر شد كه یك معلم نمی‌تواند در تمام دانش آموزان و برای تدریس تمام موضوع‌ها و در شرایط مختلف به خوبی مؤثر باشد، بلكه موفقیت او نسبت به موقعیت‌های متفاوت و گروه‌های سنی مختلف دانش آموزان و بالاخره در شرایط مختلف متفاوت خواهد بود.